P - Pitanja

Važno - pročitajte pre odgovaranja:


Morate dati odgovor na svih 12 pitanja iz svakog bloka pitanja. Ukupno ima 4 bloka pitanja, posle toga biće vam prikazani rezultati procene. Za navigaciju kroz pitanja radi provere odgovora možete koristiti "Pregled datih odgovora" meni sa desne strane.

Budite što realniji, možete samo sebe zavaravati.Pre nego što završite sa procenom, možete se vratiti i ponovo pregledati odgovore na pitanja radi realnosti slike putem menija sa desne strane upitnika.


Pregled datih odgovora:

  • na P - pitanja
  • na A - pitanja
  • na E - pitanja
  • na I   - pitanja