Vaša ličnost

Svi se mi rađamo kao individue i možemo postati ličnosti. Živimo u svetu sa više dimenzija, a možemo živeti samo u nekoj njih. Ličnost će postati samo oni pojedinci koji u sebi osveste sve dimenzije: volju, razum, dušu i duh. Samo oni uporni i snažni doći će do istine da je čovek svejedinstvo koje je njegovo srce, tajanstveno središte ljudskog bića.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Be Sociable, Share!