Sa nekim mora svako (o značaju veza u životu)

«Utakmica je zakon smrti; zajednica je uvek zakon života. Ništa se ne radi lepo ako se radi u utakmici, i ništa se plemenito ne čini u gordosti.»

Džon Raskin

«Sa nekim mora svako, sam ne može niko .».

Vladimir Matijević, trgovac i dobrotvor

 

U školi […]

Tim sa vođom i tim bez vođe

Tim sa vođom

Načelno svaki tim mora da ima vođu. Ukoliko se radi posao sa vizijom i posao mora da se unapređuje stalno, onda mora da postoji vođa. To je onaj koji vidi cilj i koji zna ulogu i mesto svakog člana tima u putovanju ka tom cilju.

[…]

Duhovne osnove PAEI menadžerskog kôda

Menadžment i čovekoljublje

Svetski priznati autoriteti iz oblasti nauke o menadžmentu i ranije, a naročito poslednjih godina, sa stranica svojih knjiga gotovo vapeći pozivaju na ljubav u praksi upravljanja. Isak Adižes, Piter Sengi, Dana Zohar, Džems Kozes i Bari Posner, Ken Blačard, Džek Zufelt, Patriša Ebjurdžin … – svi oni upozoravaju […]

PAEI kôd kolegijuma

“Kolegij – skupina rukovodilaca (board of directors), upravni odbor (organ preduzeća) sastavljen od direktora preduzeća, sektora, odgovoran za sprovođenje politike preduzeća.” (englesko-srpski i hrvatsko-engleski rečnici)

[…]