Tvoja životna vizija

May 22, 2017 Katarina

Znate onaj osećaj kada postignete nešto što ste BAŠ želeli, i posle toga ste u fazonu, i šta sad?! Kao jel ovo to to, šta ću sad da radim? Ostvarili ste neki svoj san i osećate kako ste izgubili raniji entuzijazam za novim ciljevima, ili ostvarenjima svojih snova. Kako da unesete […]

Određivanje lične misije

Od veličine naše vizije zavisi veličina naše misije.

Episkop Nikolaj

Svako ima sopstveno jedinstveno zvanje, ili misiju u životu.

dr Viktor Frankl, psiholog i psihijatar

 

Kao proaktivni, od inicijative ljudi, izražavamo šta želimo biti (karakter) i šta želimo raditi (doprinosi i postignuća) u životu. Možemo napisati izjavu […]

Šta sledbenici očekuju od lidera

Liderstvo ne obuhvata samo lidere nego i sledbenike. Liderstvo je recipročan odnos među ljudima. Ne nameće to jedna osoba drugoj.

Uspešno liderstvo znatno više zavisi od sposobnosi lidera viđenih očima sledbenika nego od predstave koju ima sam lider.

[…]

Vizija – izvor svih drugih ciljeva

Da li ste već sagradili svoje kule u vazduhu? Odlično. Tamo je i trebalo da ih sagradite. A sad se dajte na posao i sagradite temelje ispod njih.

Henri Dejvid Toro

Moramo se probuditi ako hoćemo da ostvarimo svoje snove.

Radjard Kipling

April 29th, 2011 | Tags: , | Category: Ciljevi | Leave a comment

Ekologija ciljeva

Promene: od sadašnjeg (JESTE) stanja do željenog (TREBA) stanja

Na promene u poslovanju, ličnom razvoju ili obrazovanju može se gledati kao na put iz sadašnjeg u željeno stanje.Vaše ponašanje, razmišljanje i osećanja u sadašnjem stanju razlikovaće se od onih u željenom stanju.

[…]

Sve se stvari rađaju dva puta

Prvo rađanje – određivanje velikog cilja: vizija

Najvažnija pitanja, na koja jedan mlad čovek mora pravilno odgovoriti, da bi sebe poznao, te da bi mu ceo budući život bio pravilan i zdrav, jesu: Ko sam ja? Koliki sam ja? Za šta sam ja?

EPISKOP NIKOLAJ

Vizija = snoviđenje. To […]