PAEI kôd – Čemu PAEI priča? (video 6.deo)

Čemu služi cela priča o Matrici ličnosti ili menadžersko-liderskom kôdu?

Tome da čovek živi i radi bolje, sa manje napora, da mu bude lagodniji život koliko je to moguće, da bi se zaista mogao na kraju radovati kada postigne neki rezultat.

Cela priča koju smo ispričali se nalazi na našem sajtu u obliku upitnika za […]

PAEI kôd – Integrisanje i ključna lična obeležja (video 5.deo)

Opričali smo do sada tri slova iz akronima PAEI.

Govorili smo o prouzvodnji (P), govorili smo o administriranju (A), govorili smo o preduzetništvu (E). Ostaje još da se ispriča ključna priča.

Ključna priča je priča o slovu I. Slovo I označava zajedništvo – integrisanost, celovitost, unutar sebe i van […]

PAEI kôd – Preduzetništvo i preduzimljivost (video 4.deo)

Slovo E u akronimu PAEI profesora Adižesa potiče od reči entrepreneur. To nije engleska reč, nego pozajmljena francuska od strane Engleza, i znači preduzimač, preduzimljivost, preduzetnost, preduzetništvo.

[…]

PAEI kôd – Postignuće i organizacija (video 3.deo)

Stara poslovica kaže da onaj ko ne radi ne treba ni da jede.

Ljudi to jest pojedinci nemaju izbora – da bi živeli moraju da rade. Tu dimenziju je profesor Adižes u svom akronimu PAEI odredio sa P.

[…]

PAEI kôd – O matrici ličnosti (video 2.deo)

Kao i čovek, rađa se i firma, kao i čovek bankrotira i firma, i kraj je na sasvim drugoj strani od početka. Da bi uveo čitaoce njegovih knjiga u materiju profesor Isak Adižes morao da definiše šta se sve podrazumeva pod menadžmentom tj. upravljanjem, uključujući i upravljanje sobom. Dakle, upravljanje sobom se projektuje na upravljanje […]

PAEI kôd – Tipologije ličnosti (video 1.deo)

Opšte je prihvaćena viševekovna činjenica da je čovek trojstvo duha, duše i tela. Međutim, ima i još nekih o kojima bi vredelo govoriti.

Prvi koji je izvršio neku tipizaciju ljudi bio Grčki lekar Hipokrat koji je ljude delio po temperamentima, podelivši ih na sangvinike, kolerike, melanholike i flegmatike. Nakon toga su ljudi o […]

Upravljanje sobom: O bogatstvima i radosti (video – 5. deo)

Šta je bogatstvo?

Bogatstvo može biti duhovno i bogatstvo može biti materijalno.

Uglavnom čovek želi da ostvari finansijsku nezavisnost. Ali, šta ona zaista znači, šta znači biti finansijski nezavistan? Objašnjenje šta to znači biti finansijski nezavistan nismo mogli da nađemo ni u jednoj knjizi da je opisano na zadovoljavajući način i […]

Upravljanje sobom: Radna etika (video – 4. deo)

Šta je radna etika?

Ako krenemo od etimologije same reči, ona znači: dobro i loše, razlikovati dobro i loše.

[…]

Upravljanje sobom: Živeti od svoje vizije (video – 3. deo)

Nakon sagledavanja svojih talenata (sklonosti i sposobnosti), biranju škole, fakulteta, zanimanja tj. posla i vizije kao velikog sna, onoga što želite da ostvarite u životu potrebno je malo detaljnije ispričati priču o suštini i važnosti tog velikog cilja. […]

Upravljanje sobom: Talenti (video – 2.deo)

Kada se rodimo donesemo sobom na svet buket darova. To se zove i talentima. Da li ih neko uočava, da li ih kroz život i odrastanje sami uočavamo – to je pitanje.

[…]