Um je naš moćni računar!

Odvojite vremena za uspeh (IV)

Najsnažnije oružje za postizanje uspeha je informacija.

Žulio Melara

Informacije koje ste uprogramirali u svoj život važne su za Vaš uspeh.

Naš život je zato danas kakav jeste zbog svega što je u naš um uprogramirano.

[…]

Duhovne osnove PAEI menadžerskog kôda

Menadžment i čovekoljublje

Svetski priznati autoriteti iz oblasti nauke o menadžmentu i ranije, a naročito poslednjih godina, sa stranica svojih knjiga gotovo vapeći pozivaju na ljubav u praksi upravljanja. Isak Adižes, Piter Sengi, Dana Zohar, Džems Kozes i Bari Posner, Ken Blačard, Džek Zufelt, Patriša Ebjurdžin … – svi oni upozoravaju […]