Snalaženje u životu i poslu

Ne kaže se uzalud: “Bolje je umeti nego imati”.

Umešnost je po sebi silna garancija za uspeh, za napredak. Umešnost je već pola uspeha!.

Poslovni, i svaki drugi čovek, pri svome radu ne sme biti ukalupljen u šablone. Čovek od posla mora biti okretan kao vidra. Mora imati oči i na potiljku, da mu ništa […]