Šta sledbenici očekuju od lidera

Liderstvo ne obuhvata samo lidere nego i sledbenike. Liderstvo je recipročan odnos među ljudima. Ne nameće to jedna osoba drugoj.

Uspešno liderstvo znatno više zavisi od sposobnosi lidera viđenih očima sledbenika nego od predstave koju ima sam lider.

[…]