Kvadranti sticanja novca i PAEI kôd

Kako stičete (= zarađujete), ili planirate da stičete novac?

Zaposleni ste i radite za drugog?

Samozaposleni ste i radite za sebe?

Posedujete Biznis (sistem) koji stvara novac?

Investirate (= ulažete) novac koji stvara još više novca?

Četiri kvadranta sticanja novca

Četiri načina sticanja […]

Kako zaraditi novac – PAEI studija slučaja

“Mogu da ti kupim kapu, ali pod nju ne mogu ništa, pa da prodam sve ovce i celo imanje”.

savet oca sinu

[…]

Menadžersko-liderski (PAEI) kôd i koučing

”Svi mi imamo darove-talente i snage koje nam mogu pomoći da stvorimo život kakav želimo. Rad sa koučom može vam pomoći da otkrijete te atribute, i počnete da ih koristite da stvorite za vas savršen život. Koučing vam pomaže da razvijete svoje potencijale i talente i otkrijete više od svog autentičnog sobstva, tako […]

Vrste (tipovi) menadžersko-liderskog kôda (PAEI)

Postoji mnoštvo kategorizacija ljudi uopšte, preduzetnika, lidera i menadžera. Proučavanje je pokazalo da većina od njih nisu dovoljno životno – teorijski celovite niti dovoljno upotrebljive i podsticajne za primenu u svakodnevnom životu radi upravljanje sobom i drugima, odnosno postizanje napretka u životu i poslu. Najživotnijom se čini teorija američkog profesora menadžmenta, jugoslovenskog porekla, […]

O menadžersko-liderskom kôdu (PAEI)

Većina literature o menadžmentu podrazumeva da je čovek, pa i menadžer, sposoban da razdvoji lični emocionalni život od emocionalnog života na poslu, kao da postoji dugme koje se, pri dolasku na posao, pritisne i lični život odvoji od poslovnog. To sigurno nije moguće. Umnožavanje stresa (nervne napetosti) to dokazuje. Postojanje i menadžerskog stresa, […]

Duhovne osnove PAEI menadžerskog kôda

Menadžment i čovekoljublje

Svetski priznati autoriteti iz oblasti nauke o menadžmentu i ranije, a naročito poslednjih godina, sa stranica svojih knjiga gotovo vapeći pozivaju na ljubav u praksi upravljanja. Isak Adižes, Piter Sengi, Dana Zohar, Džems Kozes i Bari Posner, Ken Blačard, Džek Zufelt, Patriša Ebjurdžin … – svi oni upozoravaju […]

48 tačaka karijere: PAEI kôd

Kao što postoje akupunkturne i akupresurne tačke u tradicionalnoj kineskoj medicini, postoje i karijerne tačke u svakom čoveku. Te tačke su 48 svojstava (osobina, crta ličnosti) koje svaki čovek poseduje i mogu se grupisati u četiri osnovne sposobnosti. Svaki čovek sa voljom radi, misli i organizuje sebe i/ili druge ljude, ima oduševljenu […]