Ovladajte načelom percepcije–spoznajte sebe!

Dešava se da ljudi imaju jasno postavljene ciljeve i naporno rade da bi ih ostvarili, ali im to ipak ne polazi za rukom. Zašto? Možda ju uzrok u njima samima.

[…]

PaEi matrica ličnosti Novaka Đokovića

Svaki čovek je četvorodimenzionalan (duh, duša, razum i volja) u svojoj suštinskoj trojičnosti (duh, duša i telo). Uspešni Srpski i svetski teniser Novak Đoković (24) nije izuzetak.

[…]

PAEI kôd – Čemu PAEI priča? (video 6.deo)

Čemu služi cela priča o Matrici ličnosti ili menadžersko-liderskom kôdu?

Tome da čovek živi i radi bolje, sa manje napora, da mu bude lagodniji život koliko je to moguće, da bi se zaista mogao na kraju radovati kada postigne neki rezultat.

Cela priča koju smo ispričali se nalazi na našem sajtu u obliku upitnika za […]

PAEI kôd – Integrisanje i ključna lična obeležja (video 5.deo)

Opričali smo do sada tri slova iz akronima PAEI.

Govorili smo o prouzvodnji (P), govorili smo o administriranju (A), govorili smo o preduzetništvu (E). Ostaje još da se ispriča ključna priča.

Ključna priča je priča o slovu I. Slovo I označava zajedništvo – integrisanost, celovitost, unutar sebe i van […]

PAEI kôd – Preduzetništvo i preduzimljivost (video 4.deo)

Slovo E u akronimu PAEI profesora Adižesa potiče od reči entrepreneur. To nije engleska reč, nego pozajmljena francuska od strane Engleza, i znači preduzimač, preduzimljivost, preduzetnost, preduzetništvo.

[…]

PAEI kôd – Postignuće i organizacija (video 3.deo)

Stara poslovica kaže da onaj ko ne radi ne treba ni da jede.

Ljudi to jest pojedinci nemaju izbora – da bi živeli moraju da rade. Tu dimenziju je profesor Adižes u svom akronimu PAEI odredio sa P.

[…]

PAEI kôd – O matrici ličnosti (video 2.deo)

Kao i čovek, rađa se i firma, kao i čovek bankrotira i firma, i kraj je na sasvim drugoj strani od početka. Da bi uveo čitaoce njegovih knjiga u materiju profesor Isak Adižes morao da definiše šta se sve podrazumeva pod menadžmentom tj. upravljanjem, uključujući i upravljanje sobom. Dakle, upravljanje sobom se projektuje na upravljanje […]

PAEI kôd – Tipologije ličnosti (video 1.deo)

Opšte je prihvaćena viševekovna činjenica da je čovek trojstvo duha, duše i tela. Međutim, ima i još nekih o kojima bi vredelo govoriti.

Prvi koji je izvršio neku tipizaciju ljudi bio Grčki lekar Hipokrat koji je ljude delio po temperamentima, podelivši ih na sangvinike, kolerike, melanholike i flegmatike. Nakon toga su ljudi o […]

Od Sna do Rezultata (kako se K. Žilet obogatio)

Bezbedno sečivo koje se baca posle upotrebe pojavilo se prvi put na tržištu SAD 1903. godine.

King Žilet, četrdesetogodišnji trgovac čepovima za boce, bio je, kako je sam za sebe govorio, «opsednut» željom (E) da pronađe (E) nešto naročito – nešto što je čoveku neophodno, što će ovaj «upotrebiti, odbaciti i […]

Izbor zanimanja i PAEI kôd

Po svoj prilici pojedinac ima mnogo neiskorišćenih sposobnosti i talenata za desetak vrsta poslova.

Donald & Eleanor Laird, psiholozi, 1961.g.

Dok sam bila u gimnaziji, svašta me je zanimalo i mislim da sam se opredelila za neku drugu profesiju, bila bih takođe uspešna jer sebe dajem sto odsto.

[…]