Vrste (tipovi) menadžersko-liderskog kôda (PAEI)

Postoji mnoštvo kategorizacija ljudi uopšte, preduzetnika, lidera i menadžera. Proučavanje je pokazalo da većina od njih nisu dovoljno životno – teorijski celovite niti dovoljno upotrebljive i podsticajne za primenu u svakodnevnom životu radi upravljanje sobom i drugima, odnosno postizanje napretka u životu i poslu. Najživotnijom se čini teorija američkog profesora menadžmenta, jugoslovenskog porekla, […]

O menadžersko-liderskom kôdu (PAEI)

Većina literature o menadžmentu podrazumeva da je čovek, pa i menadžer, sposoban da razdvoji lični emocionalni život od emocionalnog života na poslu, kao da postoji dugme koje se, pri dolasku na posao, pritisne i lični život odvoji od poslovnog. To sigurno nije moguće. Umnožavanje stresa (nervne napetosti) to dokazuje. Postojanje i menadžerskog stresa, […]