Tip ličnosti po: dr Adižes & DR GILBERT

Rapoznavanje tipova ličnosti uslov je čovekovog opstanka.

Američki profesor i preduzetnik dr Isak Adižes (80) definisao je u svojoj metodologiji 30 menadžersko-liderskih tipova.

[…]

Lik predsednika Putina – PAEI kôd

Svetski poznati filmski režiser Oliver Ston, snimio je film i objavio knjigu intervjua sa Ruskim predsednikom, bivšim poručnikom KGB-a (Komiteta državne bezbednosti), Vladimirom Putinom. Iz te knjige moguće je sagledati lik šefa države, preduzeća Rusija. On je po Stonu izvršni direktor preduzeća Rusija.

[…]

Procenite sebe!

Budite drugačiji i hrabriji. Procenite sami sebe, po svetskoj (američkoj) i našoj metodologiju. Popunite upitnik za samoprocenu četiri čovekove dimenzije: volju-rad (P), um- organizovanje (A), dušu-preduzimljivost (E) i duh-saradljivost (I).

[…]

PAEI uloge za uspeh

 

Postoje četiri uloge koje treba ispuniti ako želimo da budemo sposobni da se nosimo sa izazovima u životu – danas i uvek.

[…]

PAEI potrebe čoveka

 

Američki profesor menadžmenta i preduzetnik dr Isak Adižes, autor drugačije teorije o upravljanju sobom i organizacijama piše:

[…]

Dobro upravljanje sopstvenim životom

„I ljubi bližnjeg svoga kao sebe sama.“

Biblija (Mk. 12, 31)

 

Uspeh dolazi iznutra, iz unutrašnje snage pojedinca, porodice, organizacije ili društva (= države, napomena prir.).

Da bi pojedinac dobro upravljao životom treba da uvažava svoja sopstvena suprotstavljena opredeljenja i ideje. Samopoštovanje je polazna tačka.

[…]

(Ne)realistična predstava o sebi

Ako je naša predstava o sebi realistična, možemo reći da smo zaista srećni.

[…]

5 uloga čoveka u svetu rada – poslova

 

Šekspir je rekao da je svet pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu, u predstavi zvanoj moj život. Pošto je čovek biće slobode, a da bi živeo, mora da radi, pred svima nama je 5 uloga koje možemo igrati u svetu rada tj. poslova. Evo teksta o tih 5 uloga.

[…]

Kakva ste osoba – koji ste tip menadžera?

Smatram da je čitanje knjiga iz psihologije vrlo korisno. Teorije Karla Junga, ne samo što me fasciniraju, već i moj duh čine otvorenim za lično i kolektivno nesvesno. Čitanje knjiga može tako da bude dobar oblik samoodbrane.

Donald Tramp, preduzimač i bogataš

Svi smo mi pomalo menadžeri i […]

Menadžersko-liderski (PAEI) kôd i koučing

”Svi mi imamo darove-talente i snage koje nam mogu pomoći da stvorimo život kakav želimo. Rad sa koučom može vam pomoći da otkrijete te atribute, i počnete da ih koristite da stvorite za vas savršen život. Koučing vam pomaže da razvijete svoje potencijale i talente i otkrijete više od svog autentičnog sobstva, tako […]