Uspeti u životu – hrišćanska načela uspeha

Šta je zaista uspeh? Da li je dostupan svakome? Koje su njegove tajne? Kako uspeti u svom životu?

Svi smo dobili sklonosti, darove, talente. Neki više, neki manje. Njihov broj nije važan, najvažniji je način na koji ih koristimo. Uspeti u svom životu, na kraju znači – razviti svoje talente, svoju ličnost i sve to […]

Dobar upravljač i vođa: pravi čovek plemenite vrste

 

Dobar roditelj, suprug, menadžer, lider, politički vođa se ne ceni po onome što zna već po onome kakav je – pravi čovek, čovek plemenite vrste. On je neko.

Dobar menadžer, vođa ili roditelj treba da bude tehničar, političar i psiholog – praktičar jer efikasnost izvršenja zavisi od toga koliko kontrole može biti sjedinjeno u […]

12 načela uspeha istinskog Lidera

Princip vođstva (= liderstva) priznat je i od same prirode, napisao je, 60-tih godina XX veka, jevrejsko-mađarski, socijalistički pisac Tibor Deri. I zaista: matica u košnici, vuk u čoporu, ovan u stadu, monarh u državi, starešina u vojsci, kapiten u sportskom timu, lider-menadžer u preduzeću, predsednik u državi i političkoj partiji…, dokazuju […]

Šta sledbenici očekuju od lidera

Liderstvo ne obuhvata samo lidere nego i sledbenike. Liderstvo je recipročan odnos među ljudima. Ne nameće to jedna osoba drugoj.

Uspešno liderstvo znatno više zavisi od sposobnosi lidera viđenih očima sledbenika nego od predstave koju ima sam lider.

[…]