Temelji za upravljanje sobom, ili: O karijeri

Čovek je tajna puna divnih mogućnosti.

dr Dimitrije Kalezić

JA = JA + okolnosti.

Hoze Ortega I Gaset

 

 

Reč karijera na latinskom (carrus), italijanskom (carriera) i francuskom (carriere) jeziku znači jedno te isto: kočija. Shodno tome, kada kažemo da želimo da gradimo karijeru, […]

Ključna lična obeležja ličnosti

Kombinacijom utvrđenih 48 pojedinačnih atributa lidersko-menadžerskog kôda svakog čoveka moguće je dobiti naznake o njegovim ličnim orijentacijama i stepen verovatnoće postizanja uspeha u onim čime se bavi. Svaka kombinacija predstavlja jedan indeks uspešnosti. Indeksa ima 9, a četiri su osnovna.

[…]

Održivi samorazvoj ličnosti

Za XXI vek se tvrdi da će biti vek radnika znanja.

Nije to ništa novo. Čovek se uči dok je živ, kaže narodna poslovica. Menjaju se samo stvari koje mora i treba da uči.

Od pravilnog učenja i (samo)usmeravanja zavise čovekov napredak i uspeh. Proces učenja […]