Metod proizvodnje ideja (5 koraka)

Svi oni koji se bave analiziranjem ideja uglavnom su saglasni o proceduri (= postupku) koju morate slediti da biste do njih došli.

[…]

Metod proizvodnje ideja u 5 koraka

Ovladajte jednostavnom tehnikom proizvodnje ideja po formuli u 5 koraka.

Formulu može svako da koristi za proizvodnju ideja na bilo kom području i tako postane kreativniji u poslu i životu!

[…]

Mislite kreativno da Vam bude bolje

Kreativno razmišljanje nije rezervisano samo za određena zanimanja, niti je privilegija samo super-inteligentnih ljudi. Kreativno razmišljanje je jednostavno pronalaženje novih, boljih načina da se bilo šta uradi. Nagrade su sve vrste uspeha – uspeh kod kuće, na poslu, u društvu. Koncentrišite se da činite stvari na bolji način. Evo šta možete da učinite […]