O inicijativi – Budite zauzimljivi

Imati inicijative znači doneti prvi brzu odluku; to znači uzeti na sebe izvršenje, ili naređenje izvršenja jedne čvrsto donešene odluke. To znači shva­titi i izvesti jednu na­meru, zbog čije su se smelosti dotle ustezali oni, koji bi inače imali više uslova da je izmis­le i iznesu. To je, jed­nom reči, veština naći […]