Vremenski oviri ostvarivanja ciljeva

Kad god nešto naumimo da radimo, tj. Preduzmemo svrsishodne i celishodne aktivnosti koje vode realizaciji postavljenog cila neophodno je da pre otpočinjanja posla postavimo i definišemo vremenski okvir. U najgrubljem smislu, ovaj okvir mora biti definisan kroz dve odrdnice kada i dokle. Pri tome, kada podrazumeva kada počinjem, tj. kada odluka o tome da nešto […]

Postanite harizmatična osoba

 

Ako u svom životu želite da napravite velike stvari treba da razvijete svoju ličnost tako da već spolja isijava harizmu. Evo šta vam je potrebno da postanete harizmatični vođa (ličnost koju drugi slede):

[…]

Očekivanja i ciljevi u životu

 

Često nailazimo na mlade ljude, koji nakon završetka školovanja, u trenutku takozvanog ulaska u život, nemaju ni pojma tome kako će ga započeti.

[…]

Ciljevi, svrhe i planovi

 

Motivacija se tiče regulisanje potrebe i ponašanja koji idu za određenim ciljem.

Motiv ili pobuda je podstrek da se postigne odgovarajući cilj.

[…]

Važnost samomotivacije

 

Svako od nas ima svoj izbor motivacije, onoga što ga pokreće.

Svi mi imamo neki svoj „točak“ koji nas pokreće i čini uspešnim u onome što radimo. Taj „točak“ ili izvor motivacije pronalazimo u različitim stvarima, oblastima, ljudima, događajima – u zavisnosti od interesovanja i ciljeva.

Svi koji su uspeli da u bilo čemu […]

Upravljate onim što merite

 

Ako nešto ne možete meriti – ne možete time ni upravljati.

[…]

Dobro formulisan cilj

Zastanite i razmislite: gde ste bili, gde ste sada i kuda ćete dalje.

Svima nam je potreban entuzijazam (= oduševljenje) i osećaj za cilj i pravac.

Utvrđivanje cilja analogno je planu leta koji podnosi pilot, a u kome se utvrđuje destinacija (= odredište), kurs koji treba slediti i predviđeno vreme sletanja (stizanje na cilj).

Utvrđivanje […]

Zašto ljudi sebi ne zacrtavaju ciljeve

 

Od 2.419 anketiranih mladih ljudi između 24 i 44 godine, koji su popunili upitnik za samoprocenu na našem sajtu 56% odgovorilo je da nemaju životne ciljeve! Zbog čega je to tako? Evo mogućih razloga po Brajanu Trejsiju, poznatom američkom savetniku, instruktoru i govorniku.

[…]

I Vi možete uspeti (tri saveta za karijeru)

Ekipa psihologa i sociologa iz Londona objavila je svojevremeno seriju članaka u kojima se „običnim“ ljudima objašnjavaju tajne uspeha u životu tj. u karijeri, bez obzira da li je to karijera na radnom mestu ili naprosto društvena karijera, ili jedno i drugo, jer je to dvoje ionako čvrsto povezano.

[…]

Stvaranje namere i upravljanje njome

Jasno formulišite svoju nameru-e!

Šta to znači?

Treba da uobličite i odredite svoju nameru, odnosno, da imate preciznu i jasnu predstavu o svojim ciljevima i da znate šta je to što želite za sebe. Ako želite da nešto postignete u životu, potrebno je da budete usmereni na rezultat.

[…]