Vodič za 10-to godišnje planiranje

Cilj nije plan. Kada postavite cilj formulišite plan za njegovo ostvarenje. Zatim taj plan morate da sprovedete u delo.

Ed Bernd, mlađi

Šta nameravate da učinite u narednih devedeset dana i kako to mislite da izvedete? Kakvi su vaši planovi, prioriteti i kako nameravate to da izvedete?

Li Ajakoka

Uspeh se […]

Čovekove težnje

Svaki relativno normalan čovek nečemu teži, želi nešto da postigne u životu i te težnje pretvara u pojedinačne, konkretne ciljeve. U tim svojim težnjama čovek može biti preovlađujuće okrenut ljudima, idejama, informacijama ili postizanju opipljivih rezultata.

[…]

O veštini ili o umeću ostvarivanja ciljeva

Kad nešto treba postići, umešnost vredi više od znanja. […]

Na cilj stiže onaj ko ga ima

 

Na cilj stiže onaj ko ga ima

Čovek je teleološki (svrhovit) organizam.

ARISTOTEL

Moraš imati cilj, na koji ćeš upravljati sve svoje želje i sve svoje misli.

MARKO AURELIJE

Smisao života je lepota i snaga, da težiš za ciljevima, […]

Sve se stvari rađaju dva puta

Prvo rađanje – određivanje velikog cilja: vizija

Najvažnija pitanja, na koja jedan mlad čovek mora pravilno odgovoriti, da bi sebe poznao, te da bi mu ceo budući život bio pravilan i zdrav, jesu: Ko sam ja? Koliki sam ja? Za šta sam ja?

EPISKOP NIKOLAJ

Vizija = snoviđenje. To […]