Neophodni uslovi za uspeh po Rotšildima

Rotšildi drže da se bez sistematičnog i metodičnog rada, bez savršenog reda u svi­ma pojedinostima, bez pametne štednje, bez opširnog, pouzdanog i neprekidnog obave­šta­vanja o zemljama, državama, vladama i ljudima ni milioni već stečeni ne mogu da sa­čuvaju, a još manje novi da se steku.

[…]