Vođenje ljudi

Evo, dakle, šta je vođa:

Onaj koji rizikuje svoj imetak i svoju snagu.
Onaj koji smišlja nove zadatke za čoveka.
Onaj koji smišlja nove načine korišćenja stvari iz prirode.
Onaj koji najbolje zna da odabere ljude za neki posao.
Onaj koji najbolje zna da odabere priliku za delovanje.
Onaj koji je sposoban da uvede disciplinu i da komanduje.

Žorž Valoa, francuski aristokrat 1906.

Neko mora da vodi.

dr Isak Adižes, profesor menadžmenta

Veliko načelo govori nam da ni jedna osoba bilo kog pola ne sme biti bez vođe.

Platon, Zakoni XII

Loš vođa je onaj ko­ga ljudi preziru. Do­bar vođa je onaj ko­ga ljudi hvale. Veliki vođa je onaj za koga ljudi kažu: “Sami smo to uradili.”

Lao Ce, parafraza

Vizija i mudrost su vrline svojstvene vođi!

Tacit

Vladar se mora ču­vati laskavaca kao ku­ge; zato, da se od njih sačuva, izabraće pametne i učene ljude, koji znaju istinu govoriti.

Nikolo Makijaveli

Postoji jedna jedina tajna za vođenje sveta, a to je: biti snažan, pošto u snazi nema ni zablude ni obmane; ona je gola istina.

Više vredi vojska magaraca koju predvodi lav, nego vojska lavova koju predvodi magarac.

Nema loših armija, ima samo loših generala.

Lider je trgovac nadom.

Napoleon

Kada zamislimo sve osobine, koje su potreb­ne za uspešno vođenje ma koga značajnog pre­du­zeća i tome prido­da­mo naročiti dar, prisus­tvo duha i prisebnost i u najtežim i najzaplete­ni­jim pitanjima; organi­za­torski talenat za izvođe­nje kontrole i nadzora pri razvijenijem radu; takt i poznavanje ljudi; stalno, neprestano sa­movaspitavanje i sve ve­će, bogatije i obilatije iskustvo u praktičnim okolnostima za život – kad sve to, dakle, zamislimo, tada nam može biti jasno, da ma kakvo trgovačko za­ni­manje, nije tako ograni­čena i neznatna škola, kao što bi hteli neki pisci da nam prikažu.

Pažnja, vrednoća, tačnost i brzina – to su glavne osobine, koje se traže za uspešno vo­đe­nje i rukovanje jedne ma kakve radnje.

Samjuel Smajls

Svaka firma ili or­ga­nizacija samo je produ­žena senka jednog jedi­nog čoveka.

Ralf Valdo Emerson

Vera u Boga je nepo­reciva potreba za sva­ko­ga vođu.

Abraham Linkoln, američki predsednik

Млађи нараштај, по својој бујној природи, брзо свој суд изриче; дужност је вођама народним да га руководе и о тегобама обавештавају.

Јован Ристић, 1871.

Svaka osoba koja je izuzetno efikasna u prenošenju psiholoških podsticaja na druge, i time uspešna u određivanju kolektivne odgovornosti, može se nazvati vođom.

L. L. Bernar, 1926.

Демократија је најтежи начин државне управе. Али је ипак, можда изводљива онда кад је народ спреман за демократију. Треба изабрати честите вође.

Михаило Пупин, 1930.

Ništa ne može nadomestiti funkciju vođe… (1954)

Samo nekolicina lidera shvata, da na kraju krajeva, imaju samo jednu ličnost koju mogu da vode, naime samog sebe.

Jedina definicija lidera je ona koja kaže da je to (1) neko ko ima sledbenike; (2) on ili ona rade prave stvari i postižu rezultate; (3) daje primer; (4) odgovoran je…

Jedan efikasan vođa zna da je njegov vrhunski zadatak da kreira ljudski potencijal i ljudsko vizionarstvo.

Temelj efikasnog vođstva čini osmišljavanje zadatka postavljenog određenoj organizaciji i njegovo jasno i očigledno definisanje i utvrđivanje. Vođa postavlja ciljeve, određuje prioritete i utvrđuje i održava standarde.

Lideri komuniciraju sa osećanjem da ljudi oko njega znaju šta oni nastoje da urade. Oni su pokretani svrhom – da, misijom pokretani. Oni znaju kako da ustanove misiju. I, druga stvar, oni znaju kako da kažu ne.

Liderstvo znači izvršavanje.

Vođstvo predstavlja sredstvo.

Vaš prvi i glavni posao kao lidera je da podignete nivo sopstvene energije a onda da pomognete orkestraciju energija onih oko vas.

Japanci priznaju da postoje samo dva zahte­va koja treba ispuniti da bi se imalo vođstvo. Je­dan – da se prihvati da vi­sok položaj ne donosi privilegije već nameće odgovornosti. Drugi – da se prizna da vođe u jednoj organizaciji tre­ba da se obavežu na us­kla­đenost reči i dela, po­­našanja i prihvaćenih verovanja i vrednosti, što nazivamo “ličnim integritetom”.

Prvi zadatak lidera je – definicija misije!

Piter Draker, Ser

Niko ko želi da sve uradi sam ili da samo sebi pripiše sve zasluge za urađeni posao, nikada neće postati veliki vođa.

Endrju Karnegi, industrijski magnat čelika

Princip rukovođenja priznat je i od prirode.

Tibor Deri, Mađarski književnik (1969)

Ko ljude ne voli, ne može ih voditi

Žan Pol Sartr

Prva stvar koje je potrebna poslovnom lideru jeste da voli jednu ideju.

Kvalitet vođe ogleda se u zahtevima koje je postavio sebi.

Rej Kroc, osnivač lanca restorna Mek Donalds

Osnovni razlog zašto su neke vođe neuspešne je njihova nesposobnost da vode sami sebe.

Truet Keti, osnivač lanca Chik-fill-ay

Važno je da vođa služi kao primer.

Ingvar Kamprad, osnivač IKEA

Svakoga bi trebalo stimulisati da uvećava svoje znanje i da se usavršava. Tako se postaje vođa.

Vilber l. Gor, osnivač i predsednik sopstvene firme

Da bi postali pravi vođa, morate poznavati sebe i druge.

Energija je za mene osnovni uslov za vođu.

Donald Tramp, osnivač kompanije Tramp

Vođe moraju da obezbede da se osoblje koje deli znanje nagradi. Moć ne dolazi od znanja zadržanog za sebe, već od deljenja znanja.

Glavna osobina dobrog rukovodioca je odlučnost da se neposredno suoči sa svakom vrstom loše vesti. Da joj se direktno suprotstavi umesto da poriče njeno postojanje.

Bil Gejts, osnivač kompanije Majkrosoft

Istinski vođa se postaje, a ne rađa. Istinski vođa želi da bude vođa i spreman je da uči da bi to postao, a učiti znači biti dovoljno velik čovek da prihvati povratnu informaciju i korigujete se.

Sve velike vođe su veliki govornici. Rukovodioci velikih biznisa moraju da budu veliki govornici. Ako hođeš da budeš rukovodilac, moraš da budeš i govornik.

Ako želite da budete lideri, morate prvo da ovladate rečima.

Uloga rukovodioca je kombinacija vizionara, onoga koji bodri i šefa kockarnice.

Kao vizionar, rukovodilac mora da inspiriše tim dok ovaj zajedničkim snagama ide ka ispunjenju misije, kao i da naglašava sve uspehe postignute na tom putu. Kao šef kockarnice, mora da bude spreman da donosi teške odluke koje se odnose na probleme koji ometaju tim u ostvarivanju misije. Jedinstvena sposobnost da donosi odluke i dela u skladu s njima, ne gubeći ni trenutka iz vida krajnju misiju, jeste ono što definiše istinskog rukovodioca.

Rukovoditi znači umeti izvući iz ljudi ono najbolje.

Robert Kiosaki, osnivač kompanije, investitor i finansijski savetnik

Prva odgovornost vođe je da definiše realnost. Poslednja je da se zahvali. A između, vođa mora da postane sluga i dužnik.

Liderstvo je više umetnost, verovanje, stanje srca nego skup stvari za uraditi. Vidljivi znaci umešnosti vođenja su izraženi, bezuslovno, u njegovoj praksi.

Biti lider znači uživati posebne privilegije kompleksnog, neizvesnog, raznovrsnost. Ali, biti lider naročito podrazumeva mogućnost unošenja značajnih promena u živote onih koji su mu dozvolili da ih vodi.

Maks De Pre, generalni direktor firme Herman Miler

Postoji potreba za vođstvom i mora postojati neko ko donosi odluke i  na koga se može ugledati.

Vođa je onaj koji daje prvo sve od sebe, zna da sasluša druge i ume da bude saslušan.

… vođa preduzeća nije niko i ništa, ako ne zna da se okruži mladim i starim saradnicima, lucidnim kao i pesimističnim, rasejanim kao i mudrima.

Pravi lider je onaj koji pristaje da se brine ne samo o svojim problemima, što je najmanje, nego o problemima zadatim od strane drugih.

Bilo u politici ili u preduzeću, treba uvek pokušati odabrati najefikasnijeg, najkompetentnijeg. Ne može se napredovati tako što ćemo se okružiti ogledalima manje ili više bledim senkama već talentovanim ličnostima i istinskim stvaraocima. To je uloga šefa.

Bernard Tapi, francuski sportski i poslovni menadžer

Ljudi čeznu za nekim ko će ih voditi. Ni slučajno ne verujem da živimo u društvu koje ne treba heroje.

Ako treba jednom rečju izraziti kvalitete koje treba da ima dobar rukovodilac, odlučio bih se za odlučnost. Mogu se koristiti najsavremeniji kompjuteri i prikupiti sve brojke i grafikoni, no na koncu treba objediniti sve podatke, rasporediti vreme i delovati. Pritom ne treba delovati brzopleto.

Sposobnost brze ocene je veoma važna za svakog menadžera. I danas obično mogu nakon prvog susreta dosta reći o čoveku. Za rukovodioca je ta sposobnost važna, jer je bitno da zna da zaposli prave ljude.

Rukovodioci moraju motivisati ljude. Rukovođenje nije ništa drugo nego motivisanje ljudi. Jedini način na koji možete motivisati ljude jeste da s njima komunicirate.

Biti vođa znači poslužiti za primer. Kad se čovek nađe na rukovodećem položaju, ljudi paze na svaki njegov potez.

… kad vođe govori, ljudi slušaju. Kad vođa deluje, ljudi posmatraju. Stoga treba paziti na svaku reč i  na svaki potez.

Li Ajakoka, menadžer “Ford”-a i “Krajslera”

Vođstvo je jedna od stvari koje ne možete delegirati. Vi ga ili možete praktikovati ili ga se odreći.

Roberto Đoizeta, (menadžer Koka Kola kompanije)

Da biste bili vođa, morate da budete spremni da celog života prihvatate nove ideje. Kvalitet vašeg vođenja zavisiće od vaše sposobnosti da procenite nove ideje, da napravite razliku između promena radi samih promena i promena radi ljudi.

Vilijam A. Hjuit, (predsednik firme Dir and CO)

Dobar vođa će uvek imati oko sebe one koji su u određenim poslovima bolji od njega. To je znak uspešnog vođenja. Nemojte nikada da se plašite da zaposlite ili da vodite ljude koji su u nekim određenim poslovima bolji od vas. Oni samo mogu da još više ojačaju vašu organizaciju.

Alan  G. Bernard, predsednik kompanije Mid park Inc.

… dve osnovne karakteristike uspešnog vođe su: (1) sposobnost da sagleda šta je potrebno uraditi i (2) sposobnost da utiže na druge da to uspešno urade.

Ardžej Miler, predsednik firme Burrougs Corporation

Vođstvo se ne nalazi u vašoj poslovnoj tituli, već u vašem stavu.

… ništa ne može da se uradi, ukoliko nema vođe.

Vođe postoje i u porodicama. Bilo na poslu ili kod kuće, dobar je onaj vođe koji ima razumevanja i sposobnost saosećanja za druge, onaj ko ume da zaradi poverenje drugih, ali i da ih usmerava.

Vešt vođa je onaj koji ume da razmišlja unapred.

… dobro vođenje posla leži u ravnoteži suprotnih sila: popustljivosti i strogoće, mudrosti i neznanja, hrabrosti i straha, truda i ležernosti.

Sposobnost čitanja karaktera osnova je dobrog vođe…

Liderstvo je stanje uma. Ono se nalazi u duhu pojedinca, a ne u njegovom profesionalnom zvanju. Liderstvo nije u sili, već u snazi i usmeravanju te snage. Ono nije u ponašanju, već u fokusiranju.

Žena koja je lider na poslu, mora da ima mudru viziju i da svojom kompetencijom u tehničkom smislu bude sposobna da tu viziju predstavi i drugima.

Lideri ne mogu da predvode druge, ako nisu hrabri…. Iz hrabrosti se rađa poverenje, dobrodušnost i mudrost.

… dobra žena-lider planira radnu strategiju, pretvara je u konkretne zadatke i zaduženja, raspodeljuje dužnosti, nadgleda sprovođenje i realizaciju plana i na kraju proverava rezultate.

Kao rukovodilac firme tvoj posao je da daješ primer drugima.

Predvodite druge naoružani mudrošću, negujte međuljudsko poverenje, pokazujte dobrodušnost, iskazujte hrabrost i ne plašite se da budete i strogi ako treba.

Ako ste rukovodilac, onda morate da motivišete svoje prodavce tako što ćete ih velikodušno nagraditi za postignute rezultate.

Kada kao rukovodilac volite svoje radnike i brinete o njima kao da su vaša deca, onda će vas oni poštovati i  biti vam potpuno odani.

Dobar rukovodilac će uvek prvo pokušati da utiče na svoje ključne ljude…

Na kraju krajeva, strategija se svodi na umetnost rukovođenja ljudima.

Atmosfera uzajamne podrške i razumevanja između rukovodioca i zaposlenih od suštinskog je značaja za konačni uspeh nekog projekta ili poslovnog poduhvata, ali i za uspeh čitave firme.

… rukovodilac ne mora da bude upoznat sa svim detaljima poslova koji se obavljaju u firmi ili na odeljenju, ali mora da bude upoznat sa osnovnim informacijama o konkurenciji, mora da poznaje sopstvena ograniženja, imora da zna kako dakoristi svoje resurse da bi se postigao najbolji rezultat.

Čin-Ning Ču, Predsednica kompanije Azijski marketing i konsalting Ink.

Potrebni su nam lideri koji daju vrednost ljudima i organizaciji koje vode; koji rade za korist drugih a ne samo za svoj lični dobitak; koji inspirišu i motivišu pre nego što plaše i manipulišu; koji žive sa ljudima i znaju njihove probleme i žive sa Bogom da bi ih rešili; i koji slede moralni kompas koji pokazuje pravi pravac bez obzira na trendove

Meri Kej Eš, osnivač istoimene kozmetičke kompanije

Istaknuti lideri na neouobičajene načine podižu samopoštovanje svog personala. Ako ljudi veruju u sebe, čudesno je šta mogu da postignu.

Sem Volton, osnivač lanca Val Mart

Liderstvo je u osnovi pitanje komunikacije i dijaloga.

Dakle, lideri imaju izbor: mogu da izgrade veliki zid zvani odnosi sa javnošću – PR – i sa njega govoriti kupcima dole ili mogu da slušaju i odgovaraju.

Anita Rodik, osnivač lanca prodavnica Body Shop

Lideri znaju da slušaju i dostupni su ljudima oko sebe.

Uspešan lider ima tim menadžera koji većinu poslova obavlja bolje od lidera.

Gordon Sigal, osnivač trgovinske kompanije Kreit

… liderstvo je posedovanje vizije, sposobnost da se artikuliše  tako da ljudi oko vas mogu da je razumeju i postići konsenzus zasnovan na njoj.

U posao lidera spada i to da moli, preklinje i zastrašuje, jednom rečju-da čini sve što je neophodno da bi naveo ljude da vide stvari bolje nego što ih vide, i da rade bolje nego što su verovali da mogu.

Stiv Džobs, osnivač kompanije Apple Computer

Delotvorno liderstvo je pitanje zasluživanja uvažavanja, a takođe i pitanje ličnosti i harizme. Nadahnuti druge je važno, ali ako vodite na frontu, vi takođe treba da nadahnete sebe, a da biste nadahnuliu sebe treba da razumete šta vas motiviše da uspete.

Alan Šugar, Ser, osnivač kompanije AMSTRAD

Крст лидера: Прво: увек је сам када доноси кључне одлуке. Друго: кад-тад дође време када мора да жртвује ресурсе – материјалне и људске. И треће – никоме не вреди, нити може да објашњава своје одлуке и понашање.

Слободан Ивошевић, директор, власник предузећа ППФ Ивошевић и кћери

Лидер мора да подели идеју са својим тимом, да му препусти један део одговорности и да има поверења у њега. На крају тим мора да подели и плодове успеха.

Војин Ђорђевић, председник компаније СИ & СИ, Суботица

Многи располажу информацијама. Само прави лидери знају како да их употребе.

Предраг Вранеш, директор С & Т, Србија, Београд

Po mom mišljenju, lideri na svim nivoima pridobijaju poverenje na nekoliko jednostavnih direktnih načina. Tako što su pošteni prema ljudima. Tako što sa njima otvoreno komuniciraju. Tako što ne manipulišu ljudima….Poštena otvorena komunikacija… uraditi ono što ste rekli da ćete uraditi… postojanost… tako se postiže poverenje.

Artur Najt, generalni direktor kompanije Morgan Products

Lideri su svetionici. Pokazuju put na uzburkanom moru i maglovitim noćima. Oni su ti koji preuzimaju rizik. Nose se sa nepoznatim. Često moraju da se oslanjaju na svoje instinkte, a ne na analize. Lideri moraju na pravi način da pokažu kvalitete kuće za koju rade. Oni shvataju značaj inovacije, a ne imitacije. Jasno im je u čemu je razlika između sticanja i rasipanja. Znaju da uspostave ravnotežu između kratkoročnog i dugoročnog. Pravi lideri postavljaju dalekosežne ciljeve i idu stalno napred.

Fred G. Štajnbeger, predsednik i generalni direktor A. T. Karney Inc.

Mislim da se lideri prave. Morate biti pametni. Morate biti otvoreni. I morate za sobom doneti dobre osnove izporodične sredine.

Majkl Kvinlen, generalni direktor kompanije McDonaldžs Corporation

Nikada nećete biti u stanju da budete kreativni, nikada nećete postati lider, ako radite samo ono što je tamo (u opisu radnog mesta) napisano.

Prvi kvalitet rukovodioca je da vidi budućnost. Sve ostalo dolazi posle toga.

Vilijam D. Smitberg, predsednik upravnog odbora i generalni direktor

Liderstvo nije toliko u rečima koliko u stavu i akciji.

Liderstvo se zaista ne može poučavati. To se može samo učiti.

Harold Dženin, izvršni direktor komapnije ITT

Dobar poslovni lideri stvara viziju.  Oni razjašnjava viziju, strasno je poseduje  i nepopustljivo teraju ka njenom postignuću. Iznad svega drugog, dobri lideri su otvoreni. Oni idu  gore, dole i oko svoje organizacije da dopru do ljudi. Oni su neformalni. Onsi su pošteni sa ljudima. Oni stvaraju religiju od svoje dostupnosti. Njima nikad nije dosadno da prižaju svoju priču.

Lideri moraju da kreiraju atmosferu u kojoj je promena kontinuiran proces a ne činjenica.

Ako promena nije dovoljno velika, dovoljno revolucionarna, birokratija može da vas pojede. Ako imate lidere koji ne razlikuju popularnost od liderstva, koji oklevaju, ništa se neće promeniti.

Najvažnija stvar koju lider može da uradi jeste da traži, čuva i uzrasta glas i dignitet svake ličnosti. To je, na kraju, ključni element.

Svakodnevno uspostavljanje ravnoteže jeste liderstvo.

Do poverenja dolazi kada su lideri transparentni, iskreni i drže datu reč. Tako jednostavno.

Kada radite sami, nastojte da imate sve odgovore. Kada ste lider, vaš posao je da imate sva pitanja.

Ako postoji išta po čemu bih voleo da budem zapamćen, onda je to po tome da sam pomogao ljudima da shvate da liderstvo pomaže drugim ljudima da se razviju i uspeju. Da ponovim, liderstvo nije samo u vezi sa vama. Ono je u vezi sa njima.

Džek Velč, menadžer Dženeral  Motorsa

Lider mora da zna zašto i kako će postići svoj dugoročni cilj koji mora shvatiti kao obavezu.

Lideri snažno deluju na one koji ih slede tako što na njih prenose svoju viziju – viziju koja vodi ka zajedničkim ciljevima.

Lider kompaniju vodi na druga mesta.

Ako lider hoće ljude oko sebe da povede negde, onda mora tačno da zna gde je krenuo.

Biti lider izgleda uvek znači i biti sledbenik. Ali u tome i jeste stvar, najmudriji lider je i najmudriji sledbenik. Samo što biti mudar lider podrazumeva i njegovu sposobnost da proceni kada nešto treba slediti.

Robert Bob Galvin, menadžer kompanije Motorola

Ne možete biti lider ako ste usamljeni. Za to su Vam potrebi ljudi.

Džozef Nojbauer, predsednik upravnog odbora komapnije Ara Servis

Ljudima koji su zaposleni u prvoj liniji poslovanja lider mora dati ovlašćenja koja će im omogućiti da zadovoljavaju potrebe i rešavaju probleme individualnih klijenata.

Lider se ne postavlja zato što sve zna i što je u stanju osvemu da odluči. Postavlja se da bi objedinio svo raspoloživo znanje i da bi onda stvorio pretpostavke za izvršenje poslova koje treba obaviti. On stvara sistem koji će mu omogućiti da prenosi odgovornost za svakodnevne poslove na druge.

Ono što je potrebno jeste strateško razmišljanje ili “helikoptersko opažanje” – tj. talenat da se čovek uzdigne iznad detalja i da vidi celinu. Sposobnost razumevanja i upravljanja promenama ima ključni značaj za efikasno liderstvo.

… novi lider mora znati da sluša, da komunicira i da obrazuje – mora biti emocionalno izražajna i inspirativna osoba koja kreira pravu atmosferu, umesto da o svemuodlučuje.

U mnogim slučajevima lider mora delovati kao prosvećeni diktator-neko ko želi da raširi viziju i ciljeve širom velike decentralizovane organizacije, ali neće tolerisati skretanje sa pravca osnovnihideja. On mora biti sposoban da uverljivo izloži svoju viziju tako da svi u kompaniji prihvate strategiju i ciljeve kao svoje.

Tek kad je lider u potpunosti razvio strategiju i sa njom upoznao sve ostale, može početi sa prenošenjem odgovornosti…

Lideri i direktori moraju davati smernice, a ne kažnjavati zaposlene koji ulaze u rizik i povremeno prave greške. Pogrešne odluke treba iskoristiti kao osnovu za obučavanje, apravilne odluke za pohvale i pozitivne primere.

… dobar lider provodi više vremena u komuniciranju nego u bilo čem drugom.

Ako želite biti efikasan lider, ne možete biti sramežljivi ili povučeni. Znati kako treba nastupiti pred velikim brojem ljudi i ubediti ih da “kupe” vaše poruke je bitna odlika lidera – skoro isto toliko bitna kao sposobnost procenjivanja ili planiranja.

Ponašanje lidera se pažljivo prati i svi zaposleni u organizaciji ih oponašaju. Kroz njihovo ponašanje, zauzvrat, ličnost lidera požinje prožimati celu kompaniju.

Verujem da shvatajući šta radnici žele od svog posla, kakvi su njihovi ciljevi i ukom pravcu žele da se razvijaju, lideri mogu pojačati osećaj vlastite vrednosti kod svojih zaposlenih. A snaga koja stoji iza opravdanog samopoštovanja rađa poverenje i kreativnost neophodne da se prihvate novi izazovi koji nas čekaju iza ugla.

Jan Karlzon, glavni  menadžer švedske avio-kompanije SAS

Liderstvo počinje od pitanja integriteta i kredibiliteta, časti i poštenja. Potrebno je, dakle, da buduete ubedljivi, i da Vam ljudi veruju.  Morate biti osoba od poverenja, osoba koja ispunjava ono što obeća.

Rej Stata, predsednik Analog Divajsiza

Modernim organizacijama potrebno je danas, više nego ikad ranije, oduševljeno za neki zajednički cilj. To je praktično definicija liderstva: sposobnost da se na druge ljude prenese oduševljenje za neki zajednički cilj.

Andres Navaro, predsednik čileanske firme Sonda SA

Istinsko liderstvo mora biti za korist sledbenika, ne za bogaćenje lidera. U borbi, oficir jede poslednji. Istinski lider delegira najviše važnih stvari koliko može zato što to stvara klimu u kojoj ljudi rastu.

Ako ljudi dolaze na posao oduševljeni… ako prave greške slobodno  i  bez straha… ako imaju radosti… ako se koncentrišu da rade stvari, radije neko da pripremaju izveštaje i idu na sastanke – onda negde imate lidera.

Robert Tausend, (izvršni menadžer rent-a-kar kompanije AVIS)

Lider mora biti sposoban da definiše viziju kompanije, gde bi ona trebalo da bude.

Uspešni lideri su ljudi koji osećaju enormnu odgovornost prema onome što rade. Okupljaju svoje ljude u tim i fokusiraju se na rezultate.

Džon Peper, menadžer u PROKTOR & GEMBL

Uspešni lideri su oni koji se neprestano razvijaju i sazrevaju, oni koji nastavljaju da uče na svakom koraku puta kojim idu.

Robert Melot, generalni direktor kompanije FMC Korporejšn

Lideri moraju da komuniciraju viziju na način koji privlači i oduševljava članove organizacije.

Dejvid Birlev, predsednik kompanije Rath & Strong

Ništa tako ubedljivo ne dokazuje čovekovu sposobnost da vodi ostale koliko

on  to sam čini vodeći sebe iz dana u dan.

Tomas Dž. Vatson, stariji, osnivač IBM-a

Uzoran rukovodilac – briljantan um. Hrabrost da donosi nepopularne odluke, sposobnost pobuđivanja entuzijazma, lični moral koji se zaniva na visokim načelima.

Dejvid O Gilvi, američki biznismen

Vodi, sledi, ili se ukloni.

Ted Tarner, vlasnik televizijske kompanije CNN

Za moj račun, sposoban rukovodilac jeste onaj koji ume da organizuje veliki broj ljudi i efekat koji iz te koordinacije i organizacije rada proizilazi. To je rukovođenje.

Vođa skoro uvek dela ne-svesno a onda docnije razmišlja zašto je tako postupio.

Džavaharlal Nehru, indijski premijer

Rukovođenje u pos­lu, menadžment jednom rečju, ne znači diktator­stvo. Vrh menadžmenta u kompaniji mora da ima sposobnosti da up­ravlja ljudima tako što će ih voditi.

Akio Morita, osnivač japanske kompanije Sony

Rukovodilac ne može učiniti mnogo za motivaciju. On samo stvara okruženje u kojem radnik motiviše samog sebe, u kome se oseća dobro i koje ga nagoni da bude uspešan u poslu.

Ričard Vajtli, američki bizmismen i poslovni savetnik

Direktor mora da zna šta sme, a šta ne sme, i šta sme od onog što ne sme.

Jaša Rajter, Direktor Beogradskog sajma, SFRJ

Без обзира на услове који су се стално мењали, никад нисам дозволио да фирма буде без петогодишњих, годишњих, месечних, оперативних планова. То је инструмент са којим се једино може руководити.

Живојин Андрејевић, директор Типопластике, Горњи Милановац,  СФРЈ

…rukovođenje…treba, po mom iskustvu i uvjerenju, da bude koncipirano polazeći od jednog užeg menadžerskog jedinstvenog tima koji je motivisan i koji je nošen istom idejom, jednom istom filozofijom i koji radi na istim valnim dužinama, uvažavajući individualne stilove, ali da su osnovni motivi potpuno jedinstveni u toj užoj menadžerskoj ekipi i ona daje ton svemu. Ako te dvije stvari na pravi način koncipirate i vješto vodite, sigurno ne možete promašiti.

Veljko Barbieri, direktor Adriatik kluba Jugoslavija, Opatija,  SFRJ

Na osnovu svog iskustva rekao bih da je psihologija, način odnosa sa ljudima, sa svima sa kojima dolaziš u kontakt kao rukovodilac, ono najvažnije.

Miran Goslar, direktor Merkatora, Ljubljana,  SFRJ

Руководилац који је паметан схватиће да у свој ум, у своју главу, треба да прима само најзначајније информације, најзначајније проблеме, најзначајнија решења, а да све остало преноси на сараднике. Он мора да изгради систем контроле цијелог механизма…

Љубисав Иванов-Зинго, директор Силекса, Кратово, Македонија,  СФРЈ

Једна од најважнијих особина директора је његов идентитет са кућом коју треба да води, идентитет са струком и послом који ради и, наравно, идентификација са вођењем система. Томе се треба посветити, томе се припада.

Милорад-Мики Савићевић, директор, Генекс, Београд,  СФРЈ

… vrlo je važno da rukovodilac bude iskren i da se služi istinom. Da biste sa ljudima uspešno radili, morate imati poverenje u njih i morate, dakle, prema njima biti iskreni. I ono što je najvažnije, vaš saradnik mora da oseti da ga cenite i da priznajete njegov rad, što treba potvrditi i adekvatnom stimulacijom.

Jože Žagar, direktor, Smelt global projekt menadžment, Ljubljana,  SFRJ

Vi ste direktor i vi donosite konačnu odluku o svakoj akciji na višem nivou. Zato se zovete direktor. … vi ste onaj koji vodi i koji je samostalan u odlučivanju. Ali ćete, svakako, i odgovarati za svaku vašu odluku, odnosno za posljedice takve odluke.

Stanislav Antić, direktor, SAS, Zadar,  SFRJ

Водити фирму је као водити клуб. Менаџер је као тренер: Имаш клупу и каква ти је, таква ти је. С њом идеш да победиш.

Миодраг Бабић, председник концерна ХЕМОФАРМ, Вршац

Prvi kvalitet rukovodioca je da vidi budućnost. Sve ostalo dolazi posle toga.

Vilijam D. Smitberg, predsednik upravnog odbora i generalni direktor

Autoritet treba da izvodimo iz ličnog primera rukovodioca.

Gunter Nordhorst, predsednik upravnog odbora kompanije VARTA

Ja ne mislim da u kompaniji može postojati uspešan izvršni direktor koji ne zna kuda vodi preduzeće i koji ne pokušava da motiviše kompaniju da osnaži viziju.

Hans Bekerer, menadžer fabrike trakora Džon Dir

Лидерство је посебан процес међусобног утицаја између особе коју називамо лидером и његових сљедбеника, са циљем усмјеравања цјелокупне енергије групе у жељеном правцу, а на основу ауторитета који је својим умјећем наметнуо лидер.

мр Марко Докић

Све што постоји ор­ганизовано је на прин­­ципу воства. Све што је засновано на начелу вођства представља ред. Без њега ништа не постоји. Ако случајно по­стоји, онда је то хаос, неред.

др Димитрије Најдановић (1941)

Природни је дакле инстинкт да свака организована заједница има, као своју центрану кристализациону тачку, своје ауторитете.

Привредник, часопис Владимира Матијевића (1941)

Вођа без способне екипе не може успети ма какве способности имао.

Дамњан Ковачевић, 1941.

Нико није могао водити другога ко прво собом не влада и себе не укроти.

Димитрије В. Љотић

Праве вође народа, велики политичари, у дубини душе увек су сумњали у снагу народа. Никада нису имали илузија. Зато су успели.

Добрица Ћосић

Ko ne oseća da mu srce bije za ideje koje kreću njegove savreme­nike, nije stvoren da im zapoveda.

V. Kuzen

Vođe su vođe samo dok imaju poštovanje i odanost svojih sledbe­nika.

Hans Selije

Kad čovek izda ka­kvu zapovest, može je uvek popraviti osme­hom.

Albert Ginon

Najvažniji sastojak uspeha je – postupak s ljudima!

Teodor Ruzvelt, američki predsednik

Dužnost je lidera da zaustavi paniku. Vođa mora da vodi ili nema šta da traži u politici.

Hari Truman, američki predsednik

Da bi mogao da us­pešno komanduješ, tre­ba da postupaš tako da to potčinjeni ne prime­te.

E. F. Rasel

Čovek koji se kole­ba u svojim odlukama pokazuje da nije si­gu­ran u sebe i ne može druge uspešno voditi.

Napoleon Hil

Вођ људи је само онај који стоји у првим редовима и пркоси опасностима од којих се сви остали плаше.

Св. Лазаревић, по Томасу Карлајлу (1931)

Liderstvo je spo­sob­nost da odlučite šta treba da bude urađeno, a onda da ubedite druge da i oni to žele!

Dvajt Ajzenhauer, američki predsednik

Umetnost liderstva je u tome da privolite ljude da rade ono što želite da rade, a da mis­le da je to njihova ideja.

Dvajt Ajzenhauer, američki predsednik

Krenuo je moj na­rod, moram za njima, jer ja sam njihov lider.

Gandi

Istinska suština lidera je da ima viziju. To mora biti vizija koju ćete u svakoj prilici moći jasno i energično da formulišete. Ne sme­te da duvate u trubu koja vas može iznena­diti.

Heizberg

Lider, da bi to bio, mora prvo da razvije u svojoj glavi, sliku mo­gućeg i poželjnog bu­dućeg stanja u organi­zaciji. Ova slika koju nazivamo vizijom, mo­že biti neodređena kao san, ili precizna kao vre­menski plan za iz­vođenje neke svemirske misije.

Liderstvo je spo­sob­nost da se vizija pretvori u realnost.

Menadžer radi stvari na pravi način; lider radi prave stvari.

Voren Benis

Vođa stvara viziju jedne organizacije, re­ša­va njene probleme i motiviše članstvo.

Guy Kawasaki

Menadžer radi stvari na pravi način; lider radi prave stvari.

Voren Benis

Uloga vođe je pre­sudna za kontinuirano ostvarivanje uspeha. Vođenje se bavi vizi­jom – stalnim održava­njem u vidu glavne mi­si­je – uspehom i rezul­ta­tima.

Menadžment deluje u sistemu, vođenje oblikuje sistem.

Upravljati znači ra­diti na pravi način. Vođ­stvo znači raditi pra­ve stvari. Uprav­lja­nje jeste delotvornost u uspinjanju uz lestve us­peha; vođstvo određuje jesu li lestve naslonjene na pravi zid.

Stiven Kavi

Neko mora da vodi.

Sposobne vođe ne čini uspešnima njihovo znanje već njihovo bi­će. Ono što znaju, za­sta­reva i potroši se to­kom vremena. Ali ono što oni jesu ostaje. Ste­pen završene škole se ne može porediti sa zdravim razumom, sposobnošću i po­sve­ćenošću izvršavanju posla. Naravno da govorim o karakteru.

dr Isak Adižes

Poglavica ne mora da bude briljantan da bi bio uspešan, ali on mo­ra da ima neutoljivu žeđ za pobedom, potpunu veru u svoj cilj i ne­po­kolebljivu hrabrost koja mu omogućava da se odupre onima koji bi ga inače obeshrabrili.

Ves Roberts

Ljudi od kojih po­staju dobri lideri nisu op­sednuti novcem.

Džon Koter, profesor na Harvardu

Svi pravi  lideri u stvari su duhovne vo­đe… Liderska veština podrazumeva da u lju­dima probudi ono što je najbolje u njima. A ono što je u čoveku najbolje intimno je povezano sa njegovom najdubljom svesti o sebi, sa njego­vim duhom.

Piter Veil

Lideri ili vođe ima­ju intenzivnu želju da vode; oni imaju jasnu viziju bolje budućnosti i odlučni su da je ostva­re.

Brajan Trejsi

Mislim da u biz­ni­su, kao i u bilo čemu gde je uspeh merilo, na­iđe trenutak kad poči­nje­te da shvatate da vas drugi ljudi prihvataju kao prirodnog lidera, i kad postignete takvu dominaciju, možete na gotovo bilo koji način da kontrolišete tempo, pod uslovom da niste potpuna budala.

Džeki Stjuart, automobilski as

Lideri snažno de­lu­ju na one koji ih slede tako što nanjih prenose svoju viziju – viziju ko­ja vodi ka zajednič­kim ciljevima.

Hauard G. Has

Lider mora biti rečit tako da ljude ispuni en­tuzijazmom i u njima pro­budi želju ka za­jed­ničkom cilju.

Robert Keli, Univerzitet Karnegi-melon

Dobre vođe koriste svoju ulogu da izvuku pozitivne kvalitete kod onih koji ih slede. Dob­re vođe i govore i slu­ša­ju dobro. Oni znaju ka­da da vode, a kada da slede. Uspešne vođe sa sobom imaju jak tim, a i u samom timu može bi­ti vođa. Vođe imaju pregled današnjice i vi­ziju sutrašnjice. Oni ra­zlikuju bitno od ne­bit­nog. Oni rade sa drugi­ma i preko drugih radi iskorišćavanja svake date prilike. Vođe ima­ju tu zajedničku oso­bi­nu da rizikuju neuspeh u potrazi za uspehom.

K. Vitlok

Lider se ne boji pro­mene, on  je taj koji je inicira i spremno oče­kuje. Novi izazovi će od lidera zahtevati kreativnu ravnotežu strategija i tehnologija, koja ne ostaje samo na rečima.

Hauard G. Has

Lider koji ne okleva pre no što pošalje svoju naciju u bitku nije kadar da bude lider.

Golda Meir

… iz aspekta pravog vođe, mora se posedo­vati sposobnost i razu­me­vanje promene koje se oko njega odvijaju, pri­lagoditi se novim si­tuacijama koje pokreću točkove istorije u želje­nom pravcu.

Šimon Peres, visoki Izraelski političar (1999)

… lider treba da bu­de odan promenama…

Šimon Peres, visoki Izraelski političar (1999)

Vođenje je važno za uspeh bilo koje grupne aktivnosti.

Leksikon menadžmenta, Scientific Group International

Lideri moraju uve­riti ljude da su u stanju da budu efikasni, da se njihovi ciljevi mogu os­tvariti, da njihovi na­po­ri vode ka boljoj buduć­nosti.

Džon Gardner

Liderstvo je spo­sob­nost uticanja na dru­ge ljude, tako da i sami postanu pokretači pro­mena i da deluju u prav­cu ostvarenja za­jed­ničke vizije. Viziju stvara lider, a  zatim mu je potreban veliki en­tu­zi­jazam, žar i sposob­nost njenog prenošenja na članove liderskog ti­ma i na sledbenike. Oni viziju moraju iskreno pri­­hvatiti kao svoju, jer samo saglasnost oko vi­zije kao dugoročnog ci­lja (koji će se u među­vremenu možda menjati i prilagođavati), saglas­nost oko osnovnih vred­­nosti (koje su u funk­ciji cilja) i dosled­no kreta-nje, korak po korak, ka postizanju vizije može voditi ka uspehu.

Emilija Marković, psiholog, 2001.

Voditi firmu znači imati mudrost, viziju i žar. Lidere ne možete reducirati na sistem – oni su izvan njega!

Antoni Džaj

Neophodno za us­peh u poslu je umeti slušati, biti odlučan, do­nositi odluke i ko­mu­ni­cirati sa podređenima. Nijedan rukovodilac ne može sam sve da učini, zbog toga mora da bude okružen sposobnim lju­dima. Čovek koji hoće da bude rukovodilac mora da vidi kuda ide, kuda vodi ljude. Po­tre­b­no je odrediti ciljeve i u njih ljude ubeđivati.

Džordž Buš ml., američki predsednik (2002)

Vođa ne naređuje nego pomaže.

Džon Nejzbit

Harizmatični lideri znaju kako da nas ube­de da ih sledimo, os­vaja­ju­ći naša srca. Lič­na privlačnost može da bude izuzetno korisna u poduhvatu promene.

Džon P. Koter

Kao šef (Hauard Hjuz, američki mili­jar­der), bio je jedan od naj­boljih koje sam ikad imala. Nikad nije poga­zio zadatu reč, i nikad nije izrekao nijednu laž.

Džejn Rasel, američka glumica

Kredibilitetom se najčešće smatra sa­glas­nost između reči i dela. Ljudi slušaju reči i po­smatraju dela. Mere njihovu podudarnost. Poverenje je postignuto kada postoji njihova sa­glasnost. Kada je u pi­ta­nju liderstvo ta sa­glas­nost je nužna, ali ne i dovoljna. Kada uradite šta kažete to vas može činiti poverljivim, ali ne i liderom od kredi­bi­liteta. Oni koji su vas izabrali imaju potrebe i interese i vizije. Da bi postigli i zadržali kredi­bilitet vođenja, lideri mo­raju uraditi ono što je zajednički dogovo­re­no.

Bari Z. Posner & Džejms M. Kozes

Ono što lider kaže, lider mora i da uradi.

Hauard G. Has

Mogu Vas imeno­vati za šefa, ali Vas ne mogu naimenovati za lidera.

H. Haas

Za služećeg lidera vođenje poslova ne ograničava se na mani­pu­lisanje stvarima i lju­dima radi profita. Za nje­ga je liderstvo radije duhovna osećajnost u pravom smislu te reči.

Dana Zohar

Konačnu proveru za lidera predstavlja pita­nje da li, kada odlazi, u ljudima ostavlja veru i želju da idu dalje.

Valter Lipman

Vođenje je stvaranje i održavanje strukture u očekivanju saradnje.

Osoba ne može postati vođa samo na temelju toga što poseduje pravu kombinaciju osobina.

Ralf Stogdil

Opšta definicija vođenja kaže: Pažljivom upotrebom moći do postizanja zajedničkih ciljeva.

Elvud Čampen & Šeron Lund O Nil

Vođenje je proces uzajamnog stimulisanja u kome se međusobnim delovanjem individualnih različitosti kontroliše ljudska energija sa svrhom postizanja zajedničkih ciljeva.

P. Piros

Nađite povorku i stanite joj načelo.

Taoistička

Zapovedi i uradi, pa će biti urađeno.

Italijanska

Blaga ruka može i slona da vodi samo za jednu dlaku.

Persijska

Ne nastoj da vodiš svoje bližnje, nego im pomozi.

Indijska

Više vredi jedan ko­ji dobro zapoveda nego dvojica koji dobro rade.

Portugalska

Ko želi da ga mnogi slušaju, neka malo za­po­veda.

Portugalska

Предњи је задњем мост.

Руска

Не буди никад последњи, него и на збору и на творењу меđу првима.

Српска

Триста – без попа ништа.

Српска

Већа глава више главобоље.

Српска

Коло се поводи за коловођом.

Српска

Ко коло води тај и почиње.

Српска

Игла конац води.

Српска

Добар слуга – добар газда.

Српска

Треба прво научити слушати – па после наређивати.

Српска

Стари играч најбоље коло води!

Црногорска

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +2 (from 2 votes)
Vođenje ljudi, 10.0 out of 10 based on 3 ratings
Be Sociable, Share!