Saveti iskusnih

KLJUČEVI USPEHA
(reč onih koji imaju i vode uspešan posao)

BITI ZDRAV

SPOZNATI SVOJE SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI
ZNATI ŠTA SE HOĆE
POSTAVITI STANDARDE ŽIVLJENJA I ZARADJIVANJA
IZUČITI TAJNE IZABRANOG POSLA
ZAVRŠITI ŠKOLE NA VREME I STALNO UČITI
ISTAĆI JASAN VELIKI – GLAVNI CILJ
UPRAVLJATI SOPSTVENIM IZVORIMA SNAGE
ODABRATI DOBRE SARADNIKE
ANALIZIRATI, PLANIRATI I ORGANIZOVATI
VEROVATI U SEBE
BITI VREDAN, UPORAN I TIH
NEPRESTANO SE PRILAGOĐAVATI

 

Pametan čovek čuva 10 od sto svojih prihoda
i isto toliko dobijenih saveta za «crne dane».
Ernest Hemingvej

BITI ZDRAV


Čovek je dužan da bude zdrav. Jer samo tako
može pomoći drugima i ne biti im na teretu.
Tomaš Garig Masarik

Jedan od osnovnih preduslova da budete uspešan menadžer je dobra psiho-fizička kondicija i forma, odnosno dobro zdravlje.

Dragomir Bajlo, generalni direktor građevinskog preduzeća Budućnost iz Novog Sada

SPOZNATI SVOJE SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI


Upoznati samog sebe
to je sami vrh filosofije.
Platon

Najbitnija je vizija! Procena za šta ste rođeni i kako ćete u budućnosti to valorizovati, a potom dobra profesionalna osposobljenost. Posle toga naveo bih upornost, marljivost, obraz u poslu i posebno – okretanje tradiciji!

Božo Aleksandrović, vlasnik podruma Aleksandrović iz Topole

Svako ko želi da uđe u preduzetničke vode mora prvo da odmeri svoje snage, mora da vidi da li ima dovoljno želje, dovoljno instinkta, mora tačno definisati to čime želi da se bavi.

Vojin Starčević, vlasnik i direktor preduzeća Polimark iz Beograda

ZNATI ŠTA SE HOĆE


Glavno je imati svoje uverenje i
treba znati šta se hoće.
Vladimir Matijević

Moj životni moto i moja deviza su “ja želim, ja hoću, ja mogu”.

Rosica Marković Pejović, direktorka Hotela “Golubački grad” u Golupcu

Mladi ljudi treba da shvate da imaju jedan život, da je on dosta kratak, da zavisi od energije koju su uložili. Što pre budu napravili plan svog života, koncept življenja, to će imati više uspeha u životu i u poslu koji izaberu da se njime bave.
Ne treba svaki čovek, razume se, da ulazi u zasnivanje samostalnog posla. To treba da čine ljudi koji smatraju da to mogu.

Dragan Kopčalić, generalni direktor preduzeća Montera iz Beograda

Svako ko želi da bude uspešan u privatnom bisnisu mora da zna da uoči dobru poslovnu šansu.

Miodrag Kostić, predsednik kompanije MK Group iz Novog Sada

POSTAVITI STANDARDE ŽIVLJENJA I ZARADJIVANJA


I, na kraju, kad konačno
dobiješ diplomu, koliko
para možeš da zaradiš?
Don Faila

Mene u životu vodi dugoročan cilj pod imenom «tri trećine».
Prva trećina je lična sreća: porodica, društvena priznatost, zdravlje. Druga trećina se odnosi na pasivni biznis, kao što su nekretnine koje obezbeđuju rentu i novac koji donosi kamatu i to je moja obavezna rezerva. Treća trećina je aktivni biznis i podrazumeva sve poslove u kojima učestvujem i koji mi obezbeđuju profit.

Marko Davidović, predsednik upravnog odbora Marten Bord Internationala

Prvi standard (novac): Koliko mi je potrebno novca da bih živeo kako želim?
Drugi standard (šansa koju vredi slediti): Da li posao koji imam u vidu smanjuje nezadovoljstvo tako velikog broja potrošača uslugama drugih da bi to bilo vredno mog truda? Ko je moj kupac?

Majkl E. Gerber, vlasnik Gerber Business Developemen Corporation, California

Naći nešto što služi ljudima, što će im stalno trebati, neki predmet što se lako troši i koji je istovremeno neophodno potreban.

King Žilet, izumitelj žileta za brijanje

Idealna potencijalna mušterija ima bolnu tačku koju niko nije otklonio, nerešen problem, potrebu koja nije zadovoljena i cilj koji još nije ostvarila.

Brajan Trejsi, osnivač Univerziteta prodaje i preduzetništva, govornik i autor

Kome  prodati to što pravite, koliko vredi to što hoćete da prodate, koji su imputi koji prate tu kalkulaciju.

Đorđije Nicović, predsednik kompanije Irva investicije iz Beograda

FORMULA ZARAĐIVANJA: (Željena zarada x 100) : planirani % čistog – neto profita nakon odbitka svih troškova poslovanja i poreza na bruto dobit-profit, ili % provizije koju isplaćuje poslodavac za obavljeni posao =  Prihod koji treba ostvariti prodajom proizvoda ili usluga.
Dodatak: Prihod koji treba ostvariti prodajom podeljen sa jediničnom ili prosečnom prodajnom cenom robe i/ili usluga bez poreza  = količina koju treba prodati kupcima.

Slobodan Ivošević, vlasnik p.p.f. Ivošević i kćeri iz Novog Sada

Dobar biznis je biznis velikih brojeva.

Zdenko Lekan, generalni direktor preduzeća Konsing d.o.o. iz Beograda

IZUČITI TAJNE IZABRANOG POSLA


Verujem da je put do istaknutog uspeha u
bilo kojoj struci da čovek sebe napravi majstorom u njoj.
Endju Karnedži

Prvo se mora naučiti posao.
Trebaju se slušati stariji i njihova iskustva iz posla za koji ste zainteresovani, pa videti koliko u tom poslu ima dobrih, a koliko loših i otežavajućih faktora.

Vladan Zečević dr,vlasnik preduzeća Europolis iz Beograda

Preporučujem svima da se prvo dobro upoznaju sa poslom kojim hoće da se bave. Da jedno izvesno vreme provedu u nekoj firmi koja se tim poslom bavi, kako bi videli organizaciju i način rada tog posla. Tek nakon toga krenuti sa vlastitim biznisom, koristeći stečena iskustva.

Veselin Jevrosimović, vlasnik kompanije ComTrade Group iz Beograda

ZAVRŠITI ŠKOLE NA VREME I STALNO UČITI


Diploma je kao poljubac – ništa
više od nagoveštaja mogućnosti.
Stiv Kan

Mladi su skloni da olako shvataju preduzetništvo i zasnivanje samostalnog posla.
Mladi moraju da razmišljaju da završe fakultet, da nauče strane jezike. Danas bez znanja stranih jezika nema biznisa. Naši mladi olako shvataju život – misle da se život uči u kafićima. Ne uči se, toga na Zapadu nema. Tamo se mnogo radi.

Dragan Đurić, predsednik Poslovnog sistema Zekstra Grupa iz Beograda

Danas dok dete završi fakultet, mnoga zn

anja su već zastarela, te se zbog ovoga mora učiti, mora se biti u toku.

Miomir Pavlović, vlasnik i direktor Garden Centra iz Beograda

Stečeno znanje se na tržištu uvek može lako unovčiti, pošto je tržište uvek gladno dobrih i stručnih kadrova.

Aleksandar Radosavljević, zamenik generalnog direktora kompanije Carlsberg Srbija

Za uspešno bavljenje menadžerskim poslom mora se poznavati i pravo, finansije, menadžment.

Marina Kutin mr , direktorka Instituta “Goša” d.o.o. iz Beograda

ISTAĆI JASAN VELIKI – GLAVNI CILJ


Ko ima cilj naći će i put.
Svahili poslovica

Da bi neko postao preduzetnik mora, pre svega, da bude veliki radnik, mora dobro da poznaje posao kojim hoće da se bavi, mora da zna šta želi i mora da sebi postavi ciljeve koje će ostvariti.

Miroslav Tlačinac, vlasnik i direktor preduzeća Amiga iz Kraljeva

Mladim ljudima bih poručio: radite što više možete, odgovorno prilazite poslu, radite ono što želite, imajte cilj. Težite cilju sa pozitivnim stavovima.

Blažo Babić, generalni direktor preduzeća Beograd a. d. iz Beograda

Nema velikog rezultata bez velikog cilja.

Branislav Baćović, generalni direktor preduzeća Transportšped iz Beograda

Radite pošteno, radite sa vizijom, predano i efikasno. Uspeh će doći kao posledica vašeg rada.

Miroljub Aleksić, vlasnik kompanije Alco group iz Beograda

Sa menadžerskog aspekta najvažnija je sposobnost da pravilno odredite ciljeve i strategije za njihovu realizaciju, da posedujete sposobnost razdvajanja bitnog i manje bitnog, da umete da određujete priroitete i, naravno, da istovremeno budete i lider i timski igrač. Takođe je veoma važno da lično verujete u to što radite, da budete konzistentni i strpljivi.

Dragan Nikolić, generalni direktor Tigar Korporacije iz Pirota

UPRAVLJATI SOPSTVENIM IZVORIMA SNAGE


Vaše vreme, energija,veze i finansije
su vaša najvrednija sredstva.
Mudro rukovanje njima proširuje
vašu  sposobnost da uspete.
Čeri Karter Skot

Mislim da menadžer i preduzetnik, kao prvo treba da poseduje izuzetnu energiju i realnost u svojim pogledima.

Bojan Radun, izvršni direktor kompanije Nectar iz Bačke Palanke

Svoje radno vreme delim na tri dela, prvu trećinu vremena provodim u planiranju aktivnosti i onoga što treba da uradimo ja i moj tim, drugu trećinu provodim u organizaciji onoga što sam planirao, a poslednju trećinu trošim na kontrolu sprovođenja onoga što sam isplanirao i organizovao. Bez obzira na sve, bez kontrole se na može i ona mora biti zastupljena.

Srećko Nijemčević mr, generalni direktor preduzeća Ikarbus iz Beograda

Treba biti lojalan kompaniji, lojalan ljudima i graditi dobru komunikaciju i relacije na «fer plej» osnovama.

Miodrag Babić, predsednik Koncerna Hemofarm i potpredsednik Grupa Stada

Kada je reč o novcu, poručio bih svima da kada ga najviše imaju, da ga najviše čuvaju. Teže je sačuvati novac, nego ga zaraditi.

Milenko Kostić, vlasnik preduzeća Autočačak iz Čačka

Morate izabrati najpovoljniji trenutak za početak posla.
Velikim radom, štednjom i pametnim zaduživanjem može se napraviti kapital.

Dejan Džipković, vlasnik preduzeća Jeep Commerce iz Beograda

ODABRATI DOBRE SARADNIKE


Sa nekom mora svako,
sam ne može niko.
Vladimir Matijević

Ako se radi o biznisu, uspeh u velikoj meri zavisi od kvaliteta saradnika – koliko imate kvalitetne saradnike, toliko ćete biti uspešni kao neko ko vodi posao. Neprocenjiva je vrednost dobrog radnog tima.

Ružica Đurđević mr, vlasnica preduzeće INTER – MEHANIKA iz Smedereva

Svuda u svetu su najuspešniji porodični biznisi i porodica je u velikoj meri garant uspeha.

Nedeljko Malinović, vlasnik preduzeća Legat iz Beograda

ANALIZIRATI, PLANIRATI I ORGANIZOVATI


Razmišljati znači tražiti uzroke.
prof. Pavle Aršinov

Bitno je videti i šta drugi rade, pažljivo analizirati i pratiti trendove ali stvarati svoj biznis.

Rado Simikić, vlasnik preduzeća Azzaro-parallel iz Beograda

Odluke donosi uvek pošto ih dobro proanaliziraš, ali uvek spremi i varijantu “b”.

Slavica Vučković, vlasnica preduzeća ARIMPEX iz Beograda

Za uspeh je neophodno da se poseduje dimenzija više, da se izmakne korak nazad, korak levo ili desno, da se sagleda cela situacija, da se vidi šira slika.

Milan Petrović, generalni direktor kompanije Doncafe Group iz Beograda

Mora se napraviti lista prioriteta i sve se može stići. Čovek mora da veruje u sebe, da bude uporan, da se naoruža znanjem i da ne misli da je znanje trajna kategorija, već da se stalno mora učiti.

Afrodita Bajić, suvlasnica Modne kuće “AMC-Afrodite mode collection” iz Beograda

Nema uspeha bez dobre organizacije rada.

Ljubiša Radenković, generalni direktor Fabrike šećera TE-TO Senta

Uspeh traži red, rad i disciplinu.

Miodrag Minić, sekretar Auto-moto saveza Srbije

VEROVATI U SEBE


Ništa ne može da se postigne
ako ne veruješ u sebe i u
ono što radiš. Ako ne veruješ,
nećeš ni da postigneš. Tačka.
Stiv Kan

U prvom redu nužno je posedovati viziju, zdrav duh i jaku volju za uspehom. Važno je da svako bude siguran u sebe, da postavi snažan cilj, da se ugleda na uspešne ljude, da se ne pokoleba, da se okruži kvalitetnim ljudima i najzad – da veruje u sebe.

Mirko Terzić, vlasnik preduzeća Feromont iz Stare Pazove

Prvo, čovek treba da ima hrabrost, hrabrost početka. A onda tu dolazi i vera, vera u Boga i čoveka, vera u sopstvene mogućnosti, vera da će se započeto i uspešno završiti.

Milan Pešut, vlasnik Bankom grupe i direktor preduzeća Bankom iz Zemuna

Mora se imati vlastita inicijativa, oni koji čekaju da im se kaže šta da rade, da im se servira na sto, obično nemaju preduzetničkog duha. Naravno, mora se i rizikovati.

Dušan Radaković, vlasnik i direktor preduzeća Mopex iz Beograda

Ko krene prvi, ima šansu da ostane prvi.

Mirjana Grbović, direktor Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

BITI VREDAN, UPORAN I TIH


Četiri najvažnije reči su:
hteti, znati, smeti i ćutati.
Frederik Lijonel

Mora se imati na umu da je zasnivanje biznisa jako teška stvar, posebno u njegove prve dve godine. U prvim godinama se mora samo raditi, stvarati iskustvo i zadobijati klijente. Tek posle ovoga sledi progres. U prvim godinama do punog izražaja dolazi vreme i upornost. Samo uporni i vredni ljudi pobeđuju.

Radoslav Veselinović, vlasnik kompanije Galeb Group iz Šapca

Najvažnije je da čovek bude vredan i odgovoran, prema sebi i prema svojoj porodici.

Nada Momirović, vlasnica Modne kuće “Mona” iz Beograda

Mora se mnogo raditi, a malo spavati.
Ako se ne zavoli posao posle-godinu dve dana, treba bežati od takvog posla.
Držati se hrišćanskih principa, bogočovečanskih i čovekoljubivih.

Slobodan Janjušević, vlasnik preduzeća Kirka-Suri iz Beograda

NEPRESTANO SE PRILAGOĐAVATI


Život je neprestano
prilagođavanje okolini.
Herbert Spenser

 

Za uspešan rad i poslovanje su neophodni brzo prilagođavanje, brzo snalaženje, brza orijentacija i usklađivanje sa novim zahtevima vremena koje nosi burne tehnološke, društvene i poslovne promene.


Mirjana Laković mr, zamenik člana Izvršnog odbora Privredne banke Beograd

Ono što je imperativ uspešnog poslovanja, jeste da se morate prilagoditi zapadnim i evropskim standardima poslovanja, pošto su Zapad i Evropa svakim danom ovde sve više prisutni.

Dragan Kovačević, vlasnik preduzeća Multicon iz Beograda

U poslovanju se uvek moraju implementirati svetska iskustva, mora se gledati kako se to radi u razvijenom svetu.

Ksenija Fekete, Cvetković, vlasnica preduzeća Al grosso iz Beograda

Da bi neko postao preduzetnik, mora biti snalažljiv, šta god to značilo i kako god se to tumačilo.

Milovan Milošević, vlasnik i direktor preduzeća Sistem FTO iz Beograda

Ako se ne pronađete u preduzetničkim vodama, moj savet je da radite za uspešnu kompaniju sa jakom korporativnom kulturom, korektnom zaradom i proverenom vizijom.

Milica Irkić, vlasnica preduzeća Irkom iz Kosjerića

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 8.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Saveti iskusnih, 8.0 out of 10 based on 4 ratings
Be Sociable, Share!