Talenti i karijera

Izbor zanimanja, najvažnija stvar između svih u životu čoveka, prepušten je slučaju.

Blez Paskal, XVI, vek

Od pametnog izbora poziva zavisi, u glavnome, uspeh i sreća svakog čoveka. Za roditelje, rođake, prijatelje, staraoce i tutore na toj tački leži najveća težina njihove odgovornosti.

Čedomilj Mijatović, akademik i diplomata, 1872.

Šta je vaša životna ljubav ili želja i da li od toga može da se živi?

Mark H. Mak Kormak

Pronađite šta je to što najviše volite da radite, a zatim nađite nekoga da vas za to plaće.

Ser Mark Preskot

Tajna uspešnog života je u tome da otkrijete šta je sudbina namenila da u životu radite, i da potom to uradite.

Henri Ford I

Podajte mladom čoveku uputstvo i odlučnost, pa ne možete onda ni sagledati kraj njegovim uspesima i napredovanju.

SPD Privrednik, časopis

Bez samopoznavanja ne može biti ni izbora poziva.

Maksim Agapov

Šta biste hteli da postanete? Za što imate najviše smisla? Čemu ste skloni? Šta vas najviše interesuje?

Maksim Agapov

Niko ne sme da bira zanimanje a da se ne osvrne na samog sebe, na svoje sposobnosti, sklonosti i odobnosti.

Maksim Agapov

Kad hoćemo da rasvetlimo problem izbora poziva moramo pokloniti naročitu pažnju osobinama karaktera i temperamenta.

Maksim Agapov

Razlika između posla i karijere – Posao je ono što radite svakog dana i za to dobijate platu. S druge strane, karijera podrazumeva emotivno predavanje – i to svojevoljno – budućnosti posla kojim se bavite.

Džon Gardner

Prikupite svu svoju snagu, udružite sve svoje sposobnosti, ujedinite svu svoju energiju, usredsredite celokupan svoj kapacitet na ovladavanje najmanje jednom oblašću napretka.

Džon Hagai

Uspeh je pronaći karijeru u kojoj ćete uživati, koja će vam omogućiti napredak i dolazak na visoke pozicije u nekoj organizaciji.

Čarli Vecel

Najvažnija stvar u životu je da odlučiš šta ti je najvažnije.

Kenet Blančar

Koja bi to sposobnost, ako bi je razvili i radili na izuzetan način, imala najveći pozitivan uticaj na vašu karijeru?

Brajan Trejsi

Onaj ko nije lep u dvadesetoj, snažan u tridesetoj, bogat u četrdesetoj i mudar u pedesetoj, nikad neće biti ni lep, ni snažan, ni bogat, ni mudar.

Herbert

Nema tako malog zanata koji ne bi hranio svog gospodara.

Francuska poslovica

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Be Sociable, Share!