KARIJERA

Reč karijera na latinskom (carrus), italijanskom (carriera) i francuskom (carriere) jeziku znači jedno te isto: kočija. Shodno tome, kada kažemo da želimo da gradimo karijeru, moglo bi se reći da hoćemo da izgradimo i održavamo kočiju sa kojom ćemo da se vozimo po izabranim putevima u željenim pravcima. Ta kočija je naše telo u kojoj stanuje naše JA, prvi temelj UPRAVLJANJE SOBOM i onog što se uobičajeno podrazumeva pod karijerom. Naš temperament, karakter, starosna dob, želje i iskustva ugaoni su kamen za sve što radimo u životu.
Drugi temelj upravljanja sobom je naše ZNANJE, koje stičemo čitavog života. Kultura kojom smo okruženi od rođenja i posebna znanja-alati koja stičemo školovanjem i izborima koje vršimo kako bismo sebi omogućili da živimo život u skladu sa svojim željama.
Treći temelj upravljanja sobom je ono što nas okružuje, konkretna OKOLINA u kojoj živimo i radimo sa drugim ljudima.
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Be Sociable, Share!