Hijerarhija ciljeva

Sve na svetu ima hijerahiju pa tako i ciljevi. Najviši nivo ciljeva zauzima vizija. Vizija, san ili glavni cilj služi za određivanje svih ciljeva. Ona služi i za određivanje misije kao cilja. U misiju se pretače naš san. Od veličine  naše vizije zavisi i veličina naše misije. Na osnovama vizije tražimo misionare, druge ljude koji mogu pristati da nas slede i u ostvarenju našeg sna vide ostvarenje svojih snova. Tako se stiču sledbenici. Misija koja izražava svrhu temelj je za određivanje ciljeva sledećeg nivoa. To su podciljevi. Njihovo ostvarivanje primiče nas ostvarenju sna. Ostvarenja ciljeva nema bez planiranja. Planovima se određuju zadaci, konkretne aktivnosti, konkretan rad, dužnosti koje treba izvršiti. Izvršenjem zadataka postignuti su ciljevi svih nivoa – od velikog (vizije) do podciljeva.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Be Sociable, Share!