Matrica ličnosti

Da bi svaki čovek mogao da otkrije kôd svoje ličnosti sačinjen je upitnik sa 48 pitanja koja “otkrivaju” isti toliki broj svojstava (atributa, kvaliteta). Odgovarajući na svako pitanje sa da i ne, imajići u vidu pretežnost u ponašanju,  svaki čovek uzrasta od 14 godina, pa naviše, stvara preduslove za otkrivanje svoje orijentacije ka ujedInjavanju (ljudima, integraciji), prEduzimljivosti (i preduzetništvu), ustrojAvanju (administriranju i organizaciji) i Postignuću (rezultatima), kao i priliku da otkrije tačke unapređenja svojstava sopstvene ličnosti (ključna lična obeležja) kada su u pitanju odnos prema drugim ljudima, preduzimljivosti, upravljanje i rad od čega zavisi životna i poslovna karijera.

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 4.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Matrica ličnosti, 4.5 out of 10 based on 2 ratings
Be Sociable, Share!