Kôd Vaše ličnosti

Kao što postoje akupunkturne i akupresurne tačke u tradicionalnoj kineskoj medicini, postoje i karijerne tačke u svakom čoveku. Te tačke su 48 svojstava (osobina,  crta ličnosti) koje svaki čovek poseduje i one se mogu grupisati u četiri osnovne sposobnosti. Svaki čovek sa manje ili više volje radi, misliorganizuje sebe i/ili druge ljude, preduzimljiv je: ima oduševljenu maštu i duhom je orijentisan na ljude. Potencijalno, ljudi poseduju sve potrebne kvalitete za upravljanje sobom, poslovima i drugim ljudima – svoj menadžersko-liderski kôd.
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 5.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)
Kôd Vaše ličnosti, 5.0 out of 10 based on 4 ratings
Be Sociable, Share!