BusinesSmeh

Šef

Član 1. Šef je u pravu.

Član 2. Šef je uvek u pravu.

Član 3. U slučaju da je podređeni u pravu, a što je sasvim neverovatno, primenjuje se član 1. ili član 2.

Član 4. Šef ne  spava, a pogotovu ne na radnom mestu. On se odmara.

Član 5. Šef ne jede. On se hrani.

Član 6. Šef ne pije. On degustira.

Član 7. Šef ne zakašnjava, on redovno biva zadržan.

Član 8. Šef na radnom mestu ne čita novine. On se informiše.

Član 9. Šef nikad ne napušta posao, njegova je prisutnost potrebna na drugom mestu.

Član 10. Ko uđe šefovu kancelariju sa svojom idejom, mora obavezno izaći sa šefovom.

Član 11. Nije potrebno misliti. Šef misli za sve.

Član 12. Ako slučajno mislite, onda mislite kao šef.

Član 13. Za sve uspehe zaslužan je šef.

Humoristički magazin Berekin, Split, broj 3, 1986. godine

Kriterijumi za zapošljavanje

Ako tokom procesa biranja potencijalnih kandidata za zaposlenje, niste sigurni u koji sektor, tj. na koju funkciju bi trebalo da ih rasporedite, evo postupka i kriterijuma:

1. Stavite 400 cigli u praznu sobu; 

2. Uvedite sve kandidate u tu sobu;

3. Kandidate ostavite u sobi 6 sati;

4. Po isteku tog roka, uđite u sobu i analizirajte situaciju prema sledećim kriterijumima:

– Ako su prebrojali sve cigle: KNJIGOVODSTVO

– Ako su prebrojali sve cigle više puta:REVIZIJA

– Ako su cigle razbacane bez vidljivog sistema po celoj sobi: RAZVOJ i ISTRAŽIVANJE

– Ako su cigle sistematski podeljene po celoj sobi: PLANIRANJE

– Ako se međusobno gađaju ciglama: RUKOVODIOCI PROIZVODNJE

– Ako svi spavaju: ZAŠTITA NA RADU / PORTIR

– Ako su sve cigle usitnili u komadiće: INFORMATIČKO-TEHNOLOŠKI SEKTOR

– Ako su sazidali pečenjarsku furunu sa dimnjakom, spremili dobru klopu i svi su već pijani: TEHNIČKA SLUŽBA

– Ako samo sede bez veze oko cigala i razgovaraju: KADROVSKA SLUŽBA

– Ako su već svi otišli kući: MARKETING

– Ako besciljno gledaju kroz prozor i deluju odsutno: STRATEŠKO PLANIRANJE

– Ako su razdražljivi i energično diskutuju međusobno, ali nisu pomerili ni jednu ciglu: UPRAVA / NAJVIŠE RUKOVODSTVO

– Ako su sve cigle nestale: KANDIDATI ZA VLADU!

ENIGMATIKA, broj 320, Politika, Beograd 7. jul 2011, strana 18.

7 faza jednog projekta

Faza 1. Oduševljenje

Faza 2. Zbrka.

Faza 3. Panika.

Faza 4. Otrežnjenje.

Faza 5. Traženje krivaca.

Faza 6. Kažnjavanje nevinih.

Faza 7. Dodela odlikovanja onima koji sa projektom nemaju nikakve veze.

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: +2 (from 2 votes)
BusinesSmeh, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Be Sociable, Share!