Upravljanje sobom: Principi (video – 1. deo)

Upravljanje sobom počinje spoznajom da postoje principi putovanja kroz život (za koje pojedinac ne mora uopšte znati!), a koji počinju pričom o talentima…