10 tajni uspeha ili kako postati vrhunski Učenik

Tokom školovanja sam često sebi postavljao poznato pitanje zašto je neko bolji od mene? Iako je to bilo pogrešno postavljeno pitanje, na njega sam, umesto odgovora, davao sebi opravdanja zašto je to tako, grešeći na taj način još više. Iz ove perpsektive mi je trebao iznenađujući broj godina da dođem do pravog traga […]

Pridobijanje ljudi: uticanje sugestijom

Sama logika nije dovoljna da nas pouči veštini uticanja na ljude. Ona nam može reći kako ljudi odgovaraju kad odgovaraju logično, ali ljudske reakcije su često sve drugo samo ne logične.

Nas su tradicionalno učili da je čovek u suštini logičan, da meri dokaze, da ih oblači u silogizam i tad […]

Načini uticanja na ljude i uspeh

Svi su saglasni u tome da je teže uticati na ljudsku nego na materijalnu prirodu.

Mi razumemo materijalne stvari bolje nego naši stari, ali u svom razumevanju čoveka nismo postigli srazmeran uspeh.

Najveći poslovni problemi tiču se uposlenog osoblja i veštine kako vodimo ljude i kako da na njih […]

Upravljanje sobom: O bogatstvima i radosti (video – 5. deo)

Šta je bogatstvo?

Bogatstvo može biti duhovno i bogatstvo može biti materijalno.

Uglavnom čovek želi da ostvari finansijsku nezavisnost. Ali, šta ona zaista znači, šta znači biti finansijski nezavistan? Objašnjenje šta to znači biti finansijski nezavistan nismo mogli da nađemo ni u jednoj knjizi da je opisano na zadovoljavajući način i […]

Neophodni uslovi za uspeh po Rotšildima

Rotšildi drže da se bez sistematičnog i metodičnog rada, bez savršenog reda u svi­ma pojedinostima, bez pametne štednje, bez opširnog, pouzdanog i neprekidnog obave­šta­vanja o zemljama, državama, vladama i ljudima ni milioni već stečeni ne mogu da sa­čuvaju, a još manje novi da se steku.

[…]

Veština “čitanja” ljudi

Ako imaš uspeha u životu, znači da si dobro proučio ljude;

ako te prati samo neuspeh, znaj da te ljudi nikako nisu razumeli.

Lotar Saks

Ono što ljudi kažu, ili rade u najbezazlenijim situacijama, mnogo govori o njima samima.

«Čitanje» ljudi predstavlja otvaranje svih svojih čula ka onome što […]