Temperament je temperatura duše

Čoveka čine biologija i vaspitanje.

Temperament – to je biologija, čovek sam po sebi, po svojoj naravi-prirodi. Uočava se po brzini reakcije čoveka na podražaje koji dolaze iz okoline-okruženja.

Karakter – to je vaspitanje koje se stiče u zajednici, društvu od porodice preko škole do države.

Poznavati temperamente korisno je za život i rad i […]

Neodbranjiva ponuda

Čak i ako niste u biznisu, sledeću filosofiju prodaje možete primeniti na svakom segmentu svog života.

[…]

Savlađivanje stresa

Adaptacija je sposobnost tela da se prilagodi promenama koje su izazvane stresom. Telo je sposobno da se bolje adaptira ukoliko su promene postepene.

[…]

Snaga uključivanja ljudi u rad

Jedan od najvažnijih aspekata preoblikovanja organizacije (porodice, preduzeća, ustanova i institucija) jeste uključivanje svih saradnika u donošenje odluka, odnosno angažovanje svih ljudi u svakoj fazi rada.

[…]

20 saveta i 20 razloga

 

“Pola života prođe dok ne shvatimo šta je život.”

Francuska

[…]

Ustupak kao napredak

U prirodi je našeg narodnog karaktera da grabimo unapred.

Izgleda kao da smo po rasi bolji u taktici nego u strategiji.

Plahi smo, lako uzbudljivi, pa se više povodimo za osećajima koji su obično kraćeg daha. Dok razborito predviđanje unapred, na duge rokove u dalju budućnost, kao da nam pada malo teže.

[…]

Umeće kompromisa

O konflitima uopšte

 

U stvarnosti svađa i konflikt nisu isto: svađa je pokušaj da se razreši konflikt, kao posledica želja ili interesa, a prostor za kompromis je između idealnog i minimalnog cilja za njihovo ostvarenje.

 

 

Kada čuju reč „konflikt“ mnogi pomisle na svađu. Svađa je posledica konflikta, ili tačnije, ona je […]

Putanja života: od spoznaje talenata do radosti

Čuveni francuski filosof Rene Dekart (1.596-1.650), piše u jednom tekstu, sanjao je knjigu na čijim koricama je pisalo:

 

Quod vitae sectabor iter.

 

PUTANJA ŽIVOTA […]

10 jeste (!) Amerike

 

Promene koje se ubrzavaju i vuku ceo svet utiču na svaku pojedinačnu porodicu (2012-te):

[…]

Čitanje lica: Mian Xian vs. PAEI (IEAP)

 

Ništa nije informativnije od ljudskog lica, ako znate kako da ga čitate.

Povukli smo paralelu između kineske umetnosti čitanja lica i čovekovog lidersko-menadžerskog koda dr Isaka Adižesa, profesora menadžmenta i preduzetnika: integracije (= ujedinjenosti) (I), preduzetništva (E), administriranja (= upravljanja) (A) i postizanja rezultata (P).

[…]