Čovek i dobra prilika

Slabići čekaju na priliku, a jaki je sebi stvaraju sami.

Nestašica prilike uvek je opravdanje slabih i onih, koji oklevaju.

[…]

Mladi preduzetnik – odlike

Preduzetnik je osoba koja organizuje posao i njime upravlja, preuzimajući u oba slučaja i rizik i profit. To znači da preduzetnik pronalazi poslovnu mogućnost, kreira poslovni plan o tome kako se može urediti posao i upravljati njime, ostvaruje taj plan u hodu, menja ga po potrebi – i ostvaruje profit.

Raditi sam zahteva spremnost da […]

Preduzetništvo u 16 koraka (ideja 1 – razvoj – ideja…N)

Put od kreiranja neke ideje do konačnog ostvarenja uspešnog biznisa je dug i naporan, ispunjen nedoumicama, izazovima i zamkama. To je svojevrstan ponavljajući proces, utemeljen na sistemu „pokušaja i grešaka – vraćanja na prethodni korak“, odnosno uočavanja postojećih neusklađenosti i načina za njihovo prevazilaženje.

[…]

Šta napraviti kad nemaš para?

Jedan naš posetilac/posetiteljka uguglao/uguglala je pametno pitanje, interesantno za mnoge ljude u ovim kriznim vremenima, pogotovo mlade. Odgovor smo potražili u istorijskom iskustvu naše privredne prakse. Nudimo vam ga, da o njemu promislite i potom delujete:

[…]

Preduzetništvo: ZA (prednosti), PROTIV (mane)

 

Kada pomislimo na preduzetnika, vidimo čoveka rešenog da nešto promeni, koji na osnovu entuzijazma pokušava da iskoristi šansu (koju često samo on vidi), bez obzira na prepreke.

[…]

Dobro je imati svoj posao (primer iz života)

Postoji mnogo razloga zbog kojih je dobro biti preduzetnik. Uspeh firme dosta zavisi od osobe koja vodi posao i ukoliko je ona u stanju da preuzme rizik, postoje šanse da će uspeti da ostvari cilj. Preduzetništvo je put saplitanja i ponovnog ustajanja, korak po korak, važno je istrajati. Za uspeh su potrebni upornost, optimizam i […]

Odlike uspešnog preduzetnika (gazde)

 

Da li ste znali da postoje određene karakteristike koji odlikuju uspešne preduzetnike?

Evo ih:

[…]

Sam svoj gazda – primer životne preduzetničke prakse

 

Evo hronološke priče o pretvaranju male zanatske radnje za proizvodnju nameštaja u veliko preduzeće – za 26 godina.

[…]

Preduzetnikov vodič za uspeh

Ser Ričard Brenson, jedan od najvećih inovatora u svetskom biznisu i direktor međunarodne poslovne imperije Virdžin, otkriva tajne za uspešan život i biznis:

„Privatni biznis je sve osim mirne plovidbe.

Ako želiš da kreiraš biznis moraš da imaš strast koja će da inspiriše ljude za to što radiš. I moraš da obezbediš da svaki aspekt […]

Da li je u vama skriven preduzetnik?

 

Budućnost pripada onima

koji preuzimaju rizik i čine da se stvari dese,

a da, pri tome, brinu o ljudima koji ih okružuju.

Možete biti ispred svih.

Nikada nije prerano ili prekasno.

Krejg Hol, američki preduzetnik

 

Ljudi otkrivaju […]