Jedan postupak za procenjivanje ljudi

Potrebno je imati neke kriterijume da bi se mogle ocenjivati sposobnosti i mogućnosti ljudi sa kojima radimo. Ocenjivanje se ne sme koncentrisati samo na iznošenje grešaka i slabosti ljudi. Upravo suprotno, što manje znamo o slabostima pojedinca, to bolje. Zanimaju nas zapravo njegove jake strane: šta može da uradi i šta je uradio. […]

Kako razlikovati zrelu ličnost od nezrele

U svakodnevnom životu srećemo odrasle ljude koji se ponašaju neadekvatno (= neoprimereno) situaciji i za njih kažemo da su nezrele ličnosti.

Kako razlikovati normalnu zrelu ličnost od nezrele?

Ako želite da budete sigurniji u njihovom prepoznavanju, analizirajte ih prema sledećim karakteristikama (= obeležjima):

[…]

Govor tela “na sceni”

Kada govorite publici, ili predstavljate ideju na sastanku tima, vi ste «na sceni». A uvek kada ste na sceni neverbalni signali tj. govor tela su presudni. Ljudi će suditi o vama na osnovu vaše pojave i govora tela. I oni će to učiniti brzo. Često publika dođe do zaključka o vama i pre […]

PAEI kôd – Čemu PAEI priča? (video 6.deo)

Čemu služi cela priča o Matrici ličnosti ili menadžersko-liderskom kôdu?

Tome da čovek živi i radi bolje, sa manje napora, da mu bude lagodniji život koliko je to moguće, da bi se zaista mogao na kraju radovati kada postigne neki rezultat.

Cela priča koju smo ispričali se nalazi na našem sajtu u obliku upitnika za […]

Obrazac celovite (integralne) ličnosti

Na tabli jedne seoske trgovine u Severnoj Karolini piše:

Mozak reče: «Ja sam najpametniji organ u telu.»

Na to će srce: «Ko ti je to rekao?»

 

Kada sebe svedemo samo na telo, a ne uzimamo u obzir i sopstveni razum, dušu, srce i duh, sveli […]

PAEI kôd – Tipologije ličnosti (video 1.deo)

Opšte je prihvaćena viševekovna činjenica da je čovek trojstvo duha, duše i tela. Međutim, ima i još nekih o kojima bi vredelo govoriti.

Prvi koji je izvršio neku tipizaciju ljudi bio Grčki lekar Hipokrat koji je ljude delio po temperamentima, podelivši ih na sangvinike, kolerike, melanholike i flegmatike. Nakon toga su ljudi o […]

I oni postoje: Trovači i Smetala

Lud je onaj ko misli da drugi ne misle zlo.

Japanska izreka

Ko su trovači i smetala?

[…]