Kako jedeš –takav si!

 

Svojevremeno se u Engleskoj pojavio piručnik namenjen rukovodiocima raznih firmi, da lakše odaberu saradnike, u kojem stoji ovo:

„Umesto da gubite vreme sa raznim anketama i testovima, dovedite kandidate u restoran na ručak.

[…]

O nekim tipologijama ljudi

Razlikovanje tipova je sama suština života, ili barem opstanka.

Kit Devlin

Kao jedina razumna bića, ljudi stalno nastoje da shvate svet oko sebe. Kao nesavršena bića stalno svrstavamo, kategorizujemo i raščlanjujemo sve što vidimo oko sebe, kako bismo nakon toga saželi i razumeli. Mi takođe stalno nastojimo da jedni druge upoznamo, i […]

O temperamentu/ima i o zanimanju

Genijalni Nikola Tesla je napisao:

„Kad bi ljudi odabrali svoje životno zanimanje u skladu sa svojim temperamentom, ukupna količina sreće bi neizmerno porasla u svetu.“

[…]

Poznavanje ljudi – veština nad veštinama

U životu nije ništa važnije od poznavanja ljudi sa kojima živimo i radimo i od kojih zavisi veliki deo naše sreće. Poznavanje čoveka tako je važno, tako bitno, da bih ja, kad bi me zapitali, koji je prvi uslov da se prave dobri poslovi, bez razmišljanja odgovorio:

[…]

Kako ljudi odlučuju (Tipovi ljudskih odluka)

U dva teksta smo vas informisali o načinima uticaja na ljude: razlozima i sugestijom.

U stvarnom životu, međutim, ni razmišljanje (= razlozi) ni sugestija ne dejstvuju pod idealnim prilikama. Posledica toga je da se sa razmišljanjem mešaju i drugi elementi i skraćuju ga, a sugestija često izaziva neočekivane odgovore i ne […]

Jedan postupak za procenjivanje ljudi

Potrebno je imati neke kriterijume da bi se mogle ocenjivati sposobnosti i mogućnosti ljudi sa kojima radimo. Ocenjivanje se ne sme koncentrisati samo na iznošenje grešaka i slabosti ljudi. Upravo suprotno, što manje znamo o slabostima pojedinca, to bolje. Zanimaju nas zapravo njegove jake strane: šta može da uradi i šta je uradio. […]

Kako razlikovati zrelu ličnost od nezrele

U svakodnevnom životu srećemo odrasle ljude koji se ponašaju neadekvatno (= neoprimereno) situaciji i za njih kažemo da su nezrele ličnosti.

Kako razlikovati normalnu zrelu ličnost od nezrele?

Ako želite da budete sigurniji u njihovom prepoznavanju, analizirajte ih prema sledećim karakteristikama (= obeležjima):

[…]

Govor tela “na sceni”

Kada govorite publici, ili predstavljate ideju na sastanku tima, vi ste «na sceni». A uvek kada ste na sceni neverbalni signali tj. govor tela su presudni. Ljudi će suditi o vama na osnovu vaše pojave i govora tela. I oni će to učiniti brzo. Često publika dođe do zaključka o vama i pre […]

PAEI kôd – Čemu PAEI priča? (video 6.deo)

Čemu služi cela priča o Matrici ličnosti ili menadžersko-liderskom kôdu?

Tome da čovek živi i radi bolje, sa manje napora, da mu bude lagodniji život koliko je to moguće, da bi se zaista mogao na kraju radovati kada postigne neki rezultat.

Cela priča koju smo ispričali se nalazi na našem sajtu u obliku upitnika za […]

Obrazac celovite (integralne) ličnosti

Na tabli jedne seoske trgovine u Severnoj Karolini piše:

Mozak reče: «Ja sam najpametniji organ u telu.»

Na to će srce: «Ko ti je to rekao?»

 

Kada sebe svedemo samo na telo, a ne uzimamo u obzir i sopstveni razum, dušu, srce i duh, sveli […]