POZNAVANJE SEBE, LJUDI, SISTEMA I SITUACIJA JE USLOV USPEHA

Svoju ličnost nosimo uvek i svuda sa sobom.

Dolaskom na posao ne možemo „obući“ u svoje telo drugačiji duh, dušu, um i volju od onih koje već posedujemo. Ne možemo uticaj naših vrednosnih stavova zanemariti u onome što radimo, pa ni u upravljanju i vođenju sebe i drugih. Ostajemo isti, ali se kontekti (situacije) i […]

Ja i Mi

Niti smo sami na ovome svetu

niti smo preodređeni za to.

Vladika Nikolaj

 

Od postanja sveta ljude muči jedan problem. To je problem odnosa Ja i Mi, i vrednost jednog i drugog. Bez malo svi problemi čovečanstva svode se na taj problem.

Ljubav je već rešila problem o […]

Temperament je temperatura duše

Čoveka čine biologija i vaspitanje.

Temperament – to je biologija, čovek sam po sebi, po svojoj naravi-prirodi. Uočava se po brzini reakcije čoveka na podražaje koji dolaze iz okoline-okruženja.

Karakter – to je vaspitanje koje se stiče u zajednici, društvu od porodice preko škole do države.

Poznavati temperamente korisno je za život i rad i […]

DATUM ROĐENJA OTKRIVA VAŠU LIČNOST

Otkad postoji čovek kroz njegovu istoriju održalo se verovanje u dokazanu povezanost datuma rođenja s njegovim životom.

Već mnogo vekova ljudi veruju da je trenutak rođenja od najveće važnosti, jer se može tumačiti kao indikacija svesnog identiteta pojedinca.

[…]

Pogled otkriva ličnost

Stručnjaci kažu da svako od nas ima svoj način gledanja, koji se menja i izoštrava u zavisnosti od toga koga gledamo. Generalno, svaki pogled nam nešto poručuje, otkriva ličnost ili namere.

[…]

Kako jedeš –takav si!

 

Svojevremeno se u Engleskoj pojavio piručnik namenjen rukovodiocima raznih firmi, da lakše odaberu saradnike, u kojem stoji ovo:

„Umesto da gubite vreme sa raznim anketama i testovima, dovedite kandidate u restoran na ručak.

[…]

O nekim tipologijama ljudi

Razlikovanje tipova je sama suština života, ili barem opstanka.

Kit Devlin

Kao jedina razumna bića, ljudi stalno nastoje da shvate svet oko sebe. Kao nesavršena bića stalno svrstavamo, kategorizujemo i raščlanjujemo sve što vidimo oko sebe, kako bismo nakon toga saželi i razumeli. Mi takođe stalno nastojimo da jedni druge upoznamo, i […]

O temperamentu/ima i o zanimanju

Genijalni Nikola Tesla je napisao:

„Kad bi ljudi odabrali svoje životno zanimanje u skladu sa svojim temperamentom, ukupna količina sreće bi neizmerno porasla u svetu.“

[…]

Poznavanje ljudi – veština nad veštinama

U životu nije ništa važnije od poznavanja ljudi sa kojima živimo i radimo i od kojih zavisi veliki deo naše sreće. Poznavanje čoveka tako je važno, tako bitno, da bih ja, kad bi me zapitali, koji je prvi uslov da se prave dobri poslovi, bez razmišljanja odgovorio:

[…]

Kako ljudi odlučuju (Tipovi ljudskih odluka)

U dva teksta smo vas informisali o načinima uticaja na ljude: razlozima i sugestijom.

U stvarnom životu, međutim, ni razmišljanje (= razlozi) ni sugestija ne dejstvuju pod idealnim prilikama. Posledica toga je da se sa razmišljanjem mešaju i drugi elementi i skraćuju ga, a sugestija često izaziva neočekivane odgovore i ne […]