Vizije i ideali

Čovek je doslovno ono što misli.

Sanjari su spasioci sveta.

Onaj ko neguje lepe vizije, uzvišene ideale u srcu, jednog dana će ih ostvariti.

[…]

7 principa zdravog razuma

Ovaj tekst (iako malo duži) može učiniti da Vam život bude lakši, lepši i bolji.

Uprkos inteligenciji, stručnosti, znanju, iskustvu, genijalnosti, u nekim slučajevima mnogi pametni ljudi nemaju nešto važno. To što je važno a oni nemaju naziva se „zdrav razum“. Nevolja sa zdravim razumom je u tome što ga nema baš mnogo.

Evo 7 […]

Svaki je posao projekat

Osnovno znanje i veštine u upravljanju projektima su veoma važni. Naročito su važni ako ćete upravljati projektom/ima. Zanimanje vođe projekta, piše se, jedno je od najcenjenih u razvijenom svetu i dobro plaćen posao. Stoga ovaj tekst treba da čitaocu u osnovnim crtama dočara pojmove upravljanja i vođenja projekata.

[…]

Koristi od planiranja

Uspeh obično nije slučajan.

Opšte je poznata velika važnost plana za uspeh.

Planiranje je vrsta aktivnosti (= radnje) koju preduzimate da biste došli od mesta na kom ste sada do tačke gde biste zapravo želeli da budete. Ono sadrži:

[…]

Radićete bolje AKO…

«Situacija se neprekidno menja, dakle nema smisla planirati» – neprestano ponavljaju neki ljudi. Istina, promena je sveprisutan činilac. Zapravo, promena je nužna ako želimo da napredujemo. Ako pokušate da planirate uvereni da to nema smisla, imaćete još manje kontrole nad situacijom nego sada. Jer, planiranje ima veliku važnost u postizanju višeg stepena delotvornosti […]

San zahteva plan

Misao o planiranju može da bude tako mučna da Vam se čak i noge mogu grčiti kao pesnice. Ali, ostvarenje svakog sna i stvari zahteva planiranje. Zato morate da skinete prašinu sa svojih veština planiranja. […]

Dobre strategije ili kako do cilja

Strategija je «kako» do cilja. Strategije predstavljaju direktive (= uputstva), ili naredbe za pokret-marširanje . […]

Cilj bez plana je ništa; plana nema bez cilja

Mnogi ljudi nisu postavili jasne ciljeve u životu, nosi ih struja zbivanja i sve im se dešava “samo od sebe”. A još je američki predsednik, general Dvajt Ajzenhauer rekao: “Planovi su ništa, planiranje je sve.”

[…]

Vodič za 10-to godišnje planiranje

Cilj nije plan. Kada postavite cilj formulišite plan za njegovo ostvarenje. Zatim taj plan morate da sprovedete u delo.

Ed Bernd, mlađi

Šta nameravate da učinite u narednih devedeset dana i kako to mislite da izvedete? Kakvi su vaši planovi, prioriteti i kako nameravate to da izvedete?

Li Ajakoka

Uspeh se […]