Pridobijanje ljudi: uticanje sugestijom

Sama logika nije dovoljna da nas pouči veštini uticanja na ljude. Ona nam može reći kako ljudi odgovaraju kad odgovaraju logično, ali ljudske reakcije su često sve drugo samo ne logične.

Nas su tradicionalno učili da je čovek u suštini logičan, da meri dokaze, da ih oblači u silogizam i tad […]

Pridobijanje ljudi: uticanje razlozima

Mi ne stvaramo uvek odluke putem razmišljanja, nego tek u ponekoj prilici. Obično su naše reakcije na razne stvari direktne i bez razmišljanja. Kako razmišljamo? I zašto? Šta radi čovek kada odlučuje? Šta radite kada stvarate odluku? Kakva je to radnja, i šta ona sadrži?

[…]