5 uloga čoveka u svetu rada – poslova

 

Šekspir je rekao da je svet pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu, u predstavi zvanoj moj život. Pošto je čovek biće slobode, a da bi živeo, mora da radi, pred svima nama je 5 uloga koje možemo igrati u svetu rada tj. poslova. Evo teksta o tih 5 uloga.

[…]

PAEI kôd – Čemu PAEI priča? (video 6.deo)

Čemu služi cela priča o Matrici ličnosti ili menadžersko-liderskom kôdu?

Tome da čovek živi i radi bolje, sa manje napora, da mu bude lagodniji život koliko je to moguće, da bi se zaista mogao na kraju radovati kada postigne neki rezultat.

Cela priča koju smo ispričali se nalazi na našem sajtu u obliku upitnika za […]

PAEI kôd – Integrisanje i ključna lična obeležja (video 5.deo)

Opričali smo do sada tri slova iz akronima PAEI.

Govorili smo o prouzvodnji (P), govorili smo o administriranju (A), govorili smo o preduzetništvu (E). Ostaje još da se ispriča ključna priča.

Ključna priča je priča o slovu I. Slovo I označava zajedništvo – integrisanost, celovitost, unutar sebe i van […]

PAEI kôd – Preduzetništvo i preduzimljivost (video 4.deo)

Slovo E u akronimu PAEI profesora Adižesa potiče od reči entrepreneur. To nije engleska reč, nego pozajmljena francuska od strane Engleza, i znači preduzimač, preduzimljivost, preduzetnost, preduzetništvo.

[…]

PAEI kôd – Postignuće i organizacija (video 3.deo)

Stara poslovica kaže da onaj ko ne radi ne treba ni da jede.

Ljudi to jest pojedinci nemaju izbora – da bi živeli moraju da rade. Tu dimenziju je profesor Adižes u svom akronimu PAEI odredio sa P.

[…]

PAEI kôd – O matrici ličnosti (video 2.deo)

Kao i čovek, rađa se i firma, kao i čovek bankrotira i firma, i kraj je na sasvim drugoj strani od početka. Da bi uveo čitaoce njegovih knjiga u materiju profesor Isak Adižes morao da definiše šta se sve podrazumeva pod menadžmentom tj. upravljanjem, uključujući i upravljanje sobom. Dakle, upravljanje sobom se projektuje na upravljanje […]

Obrazac celovite (integralne) ličnosti

Na tabli jedne seoske trgovine u Severnoj Karolini piše:

Mozak reče: «Ja sam najpametniji organ u telu.»

Na to će srce: «Ko ti je to rekao?»

 

Kada sebe svedemo samo na telo, a ne uzimamo u obzir i sopstveni razum, dušu, srce i duh, sveli […]

PAEI kôd – Tipologije ličnosti (video 1.deo)

Opšte je prihvaćena viševekovna činjenica da je čovek trojstvo duha, duše i tela. Međutim, ima i još nekih o kojima bi vredelo govoriti.

Prvi koji je izvršio neku tipizaciju ljudi bio Grčki lekar Hipokrat koji je ljude delio po temperamentima, podelivši ih na sangvinike, kolerike, melanholike i flegmatike. Nakon toga su ljudi o […]

Od Sna do Rezultata (kako se K. Žilet obogatio)

Bezbedno sečivo koje se baca posle upotrebe pojavilo se prvi put na tržištu SAD 1903. godine.

King Žilet, četrdesetogodišnji trgovac čepovima za boce, bio je, kako je sam za sebe govorio, «opsednut» željom (E) da pronađe (E) nešto naročito – nešto što je čoveku neophodno, što će ovaj «upotrebiti, odbaciti i […]

Menadžersko-liderski (PAEI) kôd i koučing

”Svi mi imamo darove-talente i snage koje nam mogu pomoći da stvorimo život kakav želimo. Rad sa koučom može vam pomoći da otkrijete te atribute, i počnete da ih koristite da stvorite za vas savršen život. Koučing vam pomaže da razvijete svoje potencijale i talente i otkrijete više od svog autentičnog sobstva, tako […]