48 tačaka karijere: PAEI kôd

Kao što postoje akupunkturne i akupresurne tačke u tradicionalnoj kineskoj medicini, postoje i karijerne tačke u svakom čoveku. Te tačke su 48 svojstava (osobina, crta ličnosti) koje svaki čovek poseduje i mogu se grupisati u četiri osnovne sposobnosti. Svaki čovek sa voljom radi, misli i organizuje sebe i/ili druge ljude, ima oduševljenu […]

Ključne životne raskrsnice

Prva raskrsnica: izbor zanimanja i škole

Niko se ne rodi na ovome svetu, a da se za njega određeni posao ne rodi sa njime.

DŽEJMS RASEL LOVEL

Svako treba da razmotri kojim putem ga srce vuče i da se onda svom snagom opredeli za njega.