Pre nego što počnete ma šta

Pre nego što počnemo ma šta, pre nego što zasnujemo kakvu industriju (= proizvodnju) ili trgovinu, pre nego pođemo na neki zanat (= profesija, struka) ili se odamo kakvoj umetnosti, treba da zagledamo u sebe, da strogo ispitamo svoju savest, da se osvrnemo na svoje naklonosti, da vidimo kakve su naše sposobnosti, naše […]

Kruna uspeha: nezavisnost i samostalnost

Ko želi da uspe u životu mora da zavoli sam rad i mora da radi uvek s dobrom voljom. Svejedno da li on radi kao činovnik ili obućar. Glavno je da poštuje svoj rad i da ga voli. I najmanju sitnicu u tom svom radu mora ozbiljno da shvati i savesno da je izvede.

[…]

Izbor zanimanja (mudrost jevrejske majke)

Jevrejske majke hoće da im deca postanu doktori.

[…]

10 tajni uspeha ili kako postati vrhunski Učenik

Tokom školovanja sam često sebi postavljao poznato pitanje zašto je neko bolji od mene? Iako je to bilo pogrešno postavljeno pitanje, na njega sam, umesto odgovora, davao sebi opravdanja zašto je to tako, grešeći na taj način još više. Iz ove perpsektive mi je trebao iznenađujući broj godina da dođem do pravog traga […]

Upravljanje sobom: Talenti (video – 2.deo)

Kada se rodimo donesemo sobom na svet buket darova. To se zove i talentima. Da li ih neko uočava, da li ih kroz život i odrastanje sami uočavamo – to je pitanje.

[…]

Upravljanje sobom: Principi (video – 1. deo)

Upravljanje sobom počinje spoznajom da postoje principi putovanja kroz život (za koje pojedinac ne mora uopšte znati!), a koji počinju pričom o talentima…

Potrebe ljudi i izbor zanimanja

Kada birate školu, poziv, odnosno zanimanje (= posao) u kome ćete ostvarivati karijeru potrebno je da se rukovodite i potrebama ljudi oko Vas, gde god to bilo na svetu.

Postoje četiri univerzalne vrste ljudskih potreba koje se mogu simbolički predstaviti stomakom, srcem, glavom i dušom.

[…]

Pronađite sopstvenu stvar!

Mudar čovek stvori više prilika nego što ih nađe.

Lord Frensis Bekon, filosof i političar (1561-1626)

U životu postižu uspeh oni koji stanu na svoje noge i traže prilike koje im odgovaraju, a ako ih ne nađu, sami ih stvaraju.

Džordž Bernard Šo, književnik (1856-1950)

Vizija se transformiše […]

Izbor zanimanja, jedna roditeljska priča

Vi ste bili dužni da mi kažete šta sve ima (od zanimanja).

[…]

Izbor zanimanja i PAEI kôd

Po svoj prilici pojedinac ima mnogo neiskorišćenih sposobnosti i talenata za desetak vrsta poslova.

Donald & Eleanor Laird, psiholozi, 1961.g.

Dok sam bila u gimnaziji, svašta me je zanimalo i mislim da sam se opredelila za neku drugu profesiju, bila bih takođe uspešna jer sebe dajem sto odsto.

[…]