Put ka ličnom uspehu

Kako razumeti uspeh?

Svaki konkretan uspeh je posledica uspeha shvaćenog u jednom dubljem smislu, u smislu postizanja harmonije vlastite ličnosti.

Harmonija je izvorno shvaćena kao sazvučje, saglasje i upućuje na nužnost saglašavanja onoga što želimo i onoga što nam se događa. Dakle, postići harmoniju sopstvene ličnosti temelj je svakog konkretnog uspeha.

[…]

Važnost samomotivacije

 

Svako od nas ima svoj izbor motivacije, onoga što ga pokreće.

Svi mi imamo neki svoj „točak“ koji nas pokreće i čini uspešnim u onome što radimo. Taj „točak“ ili izvor motivacije pronalazimo u različitim stvarima, oblastima, ljudima, događajima – u zavisnosti od interesovanja i ciljeva.

Svi koji su uspeli da u bilo čemu […]

Upravljate onim što merite

 

Ako nešto ne možete meriti – ne možete time ni upravljati.

[…]

Dobro formulisan cilj

Zastanite i razmislite: gde ste bili, gde ste sada i kuda ćete dalje.

Svima nam je potreban entuzijazam (= oduševljenje) i osećaj za cilj i pravac.

Utvrđivanje cilja analogno je planu leta koji podnosi pilot, a u kome se utvrđuje destinacija (= odredište), kurs koji treba slediti i predviđeno vreme sletanja (stizanje na cilj).

Utvrđivanje […]

Zašto ljudi sebi ne zacrtavaju ciljeve

 

Od 2.419 anketiranih mladih ljudi između 24 i 44 godine, koji su popunili upitnik za samoprocenu na našem sajtu 56% odgovorilo je da nemaju životne ciljeve! Zbog čega je to tako? Evo mogućih razloga po Brajanu Trejsiju, poznatom američkom savetniku, instruktoru i govorniku.

[…]

I Vi možete uspeti (tri saveta za karijeru)

Ekipa psihologa i sociologa iz Londona objavila je svojevremeno seriju članaka u kojima se „običnim“ ljudima objašnjavaju tajne uspeha u životu tj. u karijeri, bez obzira da li je to karijera na radnom mestu ili naprosto društvena karijera, ili jedno i drugo, jer je to dvoje ionako čvrsto povezano.

[…]

Stvaranje namere i upravljanje njome

Jasno formulišite svoju nameru-e!

Šta to znači?

Treba da uobličite i odredite svoju nameru, odnosno, da imate preciznu i jasnu predstavu o svojim ciljevima i da znate šta je to što želite za sebe. Ako želite da nešto postignete u životu, potrebno je da budete usmereni na rezultat.

[…]

Biti, postići, zadovoljiti sebe

Vaš talenat, veštine i sposobnosti su vaši “proizvodi”.

Želite da razvijete svoje proizvode, tako da oni imaju najvišu moguću cenu. Kontinuiranim planiranjem ćete to postići.

Ovde su dva koraka koja će vam pomoći.

[…]

O značaju ciljeva i potrebi alternative

Poklanjamo vam dve važne misli za život u ovom mini postu.

[…]

Osobine harmonične i uticajne ličnosti

Oskar Šelbah (1901-1970), osnivač Instituta za pozitivno vođenje života u Baden Badenu i autor poznatih udžbenika o temi umeća življenja, sistematike uspeha i metoda napredovanja. Njegove knjige prenose suštinska saznanja o duhovnim utemeljenjima uspeha u životu. Poklanjamo Vam njegov tekst koji omogućava da postavite sebi ideal ličnosti kojoj možete težiti.

[…]