Petlja: moć strasti i istrajnosti (31 misao za uspeh)

Naš potencijal je jedno. Ono što činimo s njim je nešto sasvim drugo,

Andžela Dakvort (47), profesorka psihologije

[…]

Određivanje prioriteta u tri koraka

Voren Bafet – multimilijarder koji se sam obogatio, i čije je bogatstvo stečeno za njegovog života, opisao je jednostavan postupak određivanja prioriteta u tri koraka.

[…]

Vremenski oviri ostvarivanja ciljeva

Kad god nešto naumimo da radimo, tj. Preduzmemo svrsishodne i celishodne aktivnosti koje vode realizaciji postavljenog cila neophodno je da pre otpočinjanja posla postavimo i definišemo vremenski okvir. U najgrubljem smislu, ovaj okvir mora biti definisan kroz dve odrdnice kada i dokle. Pri tome, kada podrazumeva kada počinjem, tj. kada odluka o tome da nešto […]

Postanite harizmatična osoba

 

Ako u svom životu želite da napravite velike stvari treba da razvijete svoju ličnost tako da već spolja isijava harizmu. Evo šta vam je potrebno da postanete harizmatični vođa (ličnost koju drugi slede):

[…]

Očekivanja i ciljevi u životu

 

Često nailazimo na mlade ljude, koji nakon završetka školovanja, u trenutku takozvanog ulaska u život, nemaju ni pojma tome kako će ga započeti.

[…]

Ciljevi, svrhe i planovi

 

Motivacija se tiče regulisanje potrebe i ponašanja koji idu za određenim ciljem.

Motiv ili pobuda je podstrek da se postigne odgovarajući cilj.

[…]

Put ka ličnom uspehu

Kako razumeti uspeh?

Svaki konkretan uspeh je posledica uspeha shvaćenog u jednom dubljem smislu, u smislu postizanja harmonije vlastite ličnosti.

Harmonija je izvorno shvaćena kao sazvučje, saglasje i upućuje na nužnost saglašavanja onoga što želimo i onoga što nam se događa. Dakle, postići harmoniju sopstvene ličnosti temelj je svakog konkretnog uspeha.

[…]

Važnost samomotivacije

 

Svako od nas ima svoj izbor motivacije, onoga što ga pokreće.

Svi mi imamo neki svoj „točak“ koji nas pokreće i čini uspešnim u onome što radimo. Taj „točak“ ili izvor motivacije pronalazimo u različitim stvarima, oblastima, ljudima, događajima – u zavisnosti od interesovanja i ciljeva.

Svi koji su uspeli da u bilo čemu […]

Upravljate onim što merite

 

Ako nešto ne možete meriti – ne možete time ni upravljati.

[…]

Dobro formulisan cilj

Zastanite i razmislite: gde ste bili, gde ste sada i kuda ćete dalje.

Svima nam je potreban entuzijazam (= oduševljenje) i osećaj za cilj i pravac.

Utvrđivanje cilja analogno je planu leta koji podnosi pilot, a u kome se utvrđuje destinacija (= odredište), kurs koji treba slediti i predviđeno vreme sletanja (stizanje na cilj).

Utvrđivanje […]