Kvadranti sticanja novca i PAEI kôd

Kako stičete (= zarađujete), ili planirate da stičete novac?

Zaposleni ste i radite za drugog?

Samozaposleni ste i radite za sebe?

Posedujete Biznis (sistem) koji stvara novac?

Investirate (= ulažete) novac koji stvara još više novca?

Četiri kvadranta sticanja novca

Četiri načina sticanja […]

Kvadranti sticanja novca

Finansijski savetnik Robert Kiosaki piše da naša gotovina može pristizati iz četiri pravca – kvadranta. Svako bira da li će sticati novac kao:

zaposleni koji radi za nekog drugog koji za izvršeni posao isplaćuje platu; samozaposleni preduzetnik koji sam zarađujuje novac radeći mali biznis za svoj račun – dobit tj. profit; vlasnik biznisa […]

STICANJE I KORIŠĆENJE MOĆI

Majkl Korda (Michael Korda) je rođen u Londonu 1933 godine. Njegov stric je, pokojni ser Aleksander Korda (Sir Alexander Korda) , a otac Vinsent Korda (Vincent Korda). Školovao se u Oksfordu. Dve godine je služio u RAF (Royal Air Force). Radio je kratko vreme za Fajnenšel Tajms, pisac je knjiga i direktor njujorške izdavačke kuće […]

Kupac je zapravo poslodavac, izvor života

Postojala su i postoje dva čoveka čija su dela odredila graničnike koji su dovoljni za promišljanje o značaju kupaca i potrošača za napredan i uspešan život, bez obzira kojim se poslom bavimo – Ser Piter Draker (+ 95, 1909-2005) “otac savremenog menadžmenta“ (nauke o upravljanju) i Isak Kalderon Adižes, (81, 1937-) profesor i preduzetnik. Predstavljamo […]

Otkrijte posao koji volite

Odgovorite odmah na pitanja: ko ste vi i da li tačno znate šta hoćete u životu ?

[…]

Novčana pamet (kontrola tokova novca)

 

Ako počnete sa ušteđevinom u mladosti, lako ćete se obogatiti.

Postoji velika razlika između osobe koja počne da štedi u

20-toj godini života i one koja to počne u 30-toj.

Zapanjujuća razlika.

Prenesite finansijska znanja svojoj deci. Deca treba

Sistem za lični razvoj

Pogrešne odluke često potiču iz pogrešnog korišćenja informacija.

Svrha informatike (= računara i programa-softvera), i informacija uopšte, jeste da unapredi razvoj promišljanjem i ranijih odluka.

Intelidžens je sposobnost pojedinca da stiče nove informacije i znanje, donosi sudove, prilagođava se okolini, razvija nove koncepte (ideje) i strategije, te deluje na racionalan i efikasan način na osnovu […]

Izgradnja finansijskog JA (lične stope zarade)

I, na kraju, kad konačno dobiješ di­plomu,

koliko para možeš da zaradiš?

Don Faila

 

Kao i životne lekcije, tako se i tehnike sticanja novca ne uče u učionici. Bogatstvo stiču oni koje inspiriše, ili snažna želja (ili teška nužda), i koji su spremni da za ono što žele vredno rade.

Pre nego […]

Svest o značaju svojih ciljeva (pogled praktičara)

Svako živi od nečega što proda.

Robert Stevenson

Svi smo mi prodavci, bez obzira čime se u životu bavimo.

dr Goran Petković

Prodavac koji nema jasno definisane ciljeve samo zamišlja da se bavi prodajom. Svakodnevne neprijatne situacije odbijanja u prodaji može da izdrži jedino […]

O nama

Ovaj blog predstavlja podršku sajtu www.virtuelnimentor.com koji je namenjen: preduzimljivim ljudima, preduzetnicima, odgovornim vlasnicima biznisa – poslodavcima, menadžerima, brižnim roditeljima i mladim ljudima, svima koji žele da izgrade uspešnu životnu i poslovnu karijeru, od izbora zanimanja, srednje škole i fakulteta do izbora svog polja i načina rada za sticanja prihoda u skladu sa […]