Očekivanja i ciljevi u životu

 

Često nailazimo na mlade ljude, koji nakon završetka školovanja, u trenutku takozvanog ulaska u život, nemaju ni pojma tome kako će ga započeti.

[…]

Ciljevi, svrhe i planovi

 

Motivacija se tiče regulisanje potrebe i ponašanja koji idu za određenim ciljem.

Motiv ili pobuda je podstrek da se postigne odgovarajući cilj.

[…]

Dobri ciljevi

Ciljevi su «šta» Vaše stvari.

Postoje dve vrste ciljeva. Prva su kvantitativni, uključuje nešto što može da se meri kao što su proizvodnja, prodaja, profit, ili podela tržišta – na primer: «osvojiti 25% tržišta tri godine od danas». Druga vrsta su kvalitativni, obuhvata parametre koji su teži za merenje, kao što je: «poboljšanje […]

Zdravi ciljevi su vatra motivacije

Odvojite vremena za uspeh (V)

Različite ljude motivišu različite stvari.

Američki predsednik Abraham Linkoln rekao je da ljude motivišu primamljivo bogatstvo, ili strah od otkaza.

[…]

Ciljevi, korišćenje vremena i uspeh

Može li se nešto naučiti od uspešnih? Naravno!

Uspešnim ljudima svojstveni su načini postavljanja ciljeva i način uspostavljanja kontrole korišćenja sopstvenog vremena. Dobro korištenje sopstvenog vremena je uvek zasnovano na jasno određenim životnim ciljevima.

[…]

Ambicije, ciljevi, planovi

Čovek bez planova nije kompletan.

Jova Radovanović, muzičar i komičar

Dobri planovi su način za postizanje uspeha u onome što radimo ili želimo da ostvarimo.

Isidora Žebeljan, kompozitor

Dobro osmišljen plan i organizacija smanjuju stres, a samim tim živimo zdravije.

Isidora Žebeljan, kompozitor

Vizija je […]

Podciljevi

Nema i ne može biti ostvarenje velikog cilja ukoliko ga ne razložimo na čitav niz podciljeva. Podciljevi nam služe kao mera za ostvarenje pojedinih faza u ostvarenju naše vizije i misije.

Životni ciljevi

Sve na svetu ima svoj cilj, svrhu zbog koje postoji. Da li je taj cilj određen od strane drugih ili samosvesno, to je jedina razlika. Mi ljudi kao bića predodređena da budu slobodna imamo tu privilegiju da sami možemo da određujemo svoje ciljeve. Možemo! A da li tu privilegiju koristima? Kako ko. Neko ima svoje […]

POZNAVANJE SEBE, LJUDI, SISTEMA I SITUACIJA JE USLOV USPEHA

Svoju ličnost nosimo uvek i svuda sa sobom.

Dolaskom na posao ne možemo „obući“ u svoje telo drugačiji duh, dušu, um i volju od onih koje već posedujemo. Ne možemo uticaj naših vrednosnih stavova zanemariti u onome što radimo, pa ni u upravljanju i vođenju sebe i drugih. Ostajemo isti, ali se kontekti (situacije) i […]

„Rendgenski snimak“ sebe (samoprocena)

Sangvinik (7)

Vazduh

Popularan

Živahan, vatren

Volja-snaga/telo Melanholik (a)

Zemlja

Savršen

Sumnjičav

Razum–um Kolerik (e)

Vatra

Moćan

Nagao, naprasit

Duša-emocije Flegmatik (I)

Voda

Smiren

Trom inertan

Duh/Srce (7) (4) (4) (7) 1. Efikasnost 1. Tačnost 1. Inovacija 1. Razumnost 2. Vrednoća 2. Planiranje 2. Radoznalost 2. Racionalnost 3. Produktivnost 3. Analitičnost 3. Cilj 3. […]