Zakon ponude

Taj zakon je jednostavan i ustanovio ga je najveći politički ekonomista i najveći mislilac koga je svet ima u svojim istorijskim zapisima. On nije bio teolog, niti se bavio pitanjima života u budućnosti, kao što mnogi izgleda misle: bio je sociolog i socijalista. Bavio se pitanjima života kakav je sada“. Njegovo ime bilo je Isus. Ovako je sročio zakon: „Nego ištite najpre carstva Božijega, i pravde Njegove, i ovo će vam se sve dodati (Jevanđelje po Mateju 6:33)

 

henry-harrison-brown

 

Proučavaj zakon

 

Analiziraj zakon ovako: Gde je „carstvo Božije“? „U sebi.“ „Bog je duh“ reče on. Onda je „carstvo Božije“ u duši. Ono je ego ili duša čoveka. Spoznaj sebe kao dušu; spoznaj sebe kao duha – to je zakon. Živi pravedno, to je značenje „njegove pravednosti“, Živi u skladu sa svojim osećanjem onoga što je ispravno, slušaj vlastitu savest, Onda će sve stvari biti tvoje. Stvari bilo koje vrste, stvari svih vrsta, manifestacija su supstance jednog. Stvari su, kao i ti, manifestacija jednog Boga. Novčanice su stvari. Novčanice su manifestacija jednog Boga.

 

Zakon je jednostavan

 

Ovo su jednostavna uputstva: Živi u skladu sa samim sobom; živi duhovno; neka ti večno iz koga sve stvari proističu bude na prvom mestu u mislima i onda će ti u oskudici sve stvari doći. „Na prvom?“ Da! Nisu stvari na prvom mestu, već mentalno stanje koje kontroliše stvari. Nije novac na prvom mestu, već taj mentalni stav koji privlači novac.

 

Henri Harison Braun

američki političar, novinar, lekar, pisac

(1840-1918)

izabrao i priredio Slobodan Ivošević (63) Stariji Mentor

 

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>