Novi put izobilja

Zakoni ovog sveta napisani su za njega na svakom novčiću u njegovoj šaci.

 

NovacMeHoce

 

Uvodne misli o novcu

 

… Novac predstavlja prozu života…

… Nijednog trenutka para neće ostati para. U jednom je postala orao, a u drugom bakarni novčić. Jer je vrednost svake pare u tome da znaš šta ćeš s njom…

… Novac nema nikakvu vrednost. On ne može sam sebe da potroši. Sve zavisi od veštine onoga koji troši…

 

Mentalni stav prema novcu

 

… na pojedincu je da promeni stav prema novcu.

 

Pare su mašine kojima je čovek pripisao moć. One su beskorisne bez čoveka.

 

Pošto je novac de svega, a ujedno i kreacija ljudskih misli, podložan je ljudskoj volji.

 

Svaki pojedinac ima legitimno pravo da traži (zaradi) da ima dovoljno.

 

… pošto novac predstavlja objektivnu moć, mora biti uzet u obzir kao faktor u svakom idealu uspeha.

 

… novac je sinonim za slobodu pojedinca. Finansijska nezavisnost i lična sloboda u velikoj meri su u odnosu uzroka i posledice.

 

… u ideal uspeha mora biti čvrsto ugrađen ideal novčane nezavisnosti.

 

Novac na gomili ne obavlja nikakav posao i nije vam ni od kakve koristi. Novac koji potrošite jedini je koji stvarno imate, jer kroz iskustvo trošenja novca postižete razvoj i uvećanje koji su zauvek vaši.

 

Gde je mesto novcu

 

Besposleni novcu… Iziđi i cirkuliši.

 

… novac, kao i svaka misao o dobru koju uputite, vratiće se sa blagoslovom. Obavljate posao jedino putem misli; novac predstavlja samo materijalizovane misli.

 

… morate imati nešto što je svetu potrebno i za šta je voljan da plati.

 

… morate krajnje iskreno svaku novčanicu koja vam dođe proslediti u plemenitu svrhu.

 

Šta je novac

 

Novac ne poseduje moć dok mu je vi ne date.

 

U mislima… oglasite svoj cilj novcu.

 

Vežbajte ličnu slobodu i budite gospodar svoje tašne i kažite: „Trošim novac kako želim“.

 

FINANSIJSKA SLOBODA

 

Finansijska sloboda predstavlja stvarnu želju koja pokreće čoveka u njegovom nastojanjima da dođe do novca.

 

Henri Harison Braun

Izabrao Slobodan Ivošević (62) Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>