Tip ličnosti po: dr Adižes & DR GILBERT

Rapoznavanje tipova ličnosti uslov je čovekovog opstanka.

Američki profesor i preduzetnik dr Isak Adižes (80) definisao je u svojoj metodologiji 30 menadžersko-liderskih tipova.

 

adizes isak

 

D. R. GILBERT (Dragiša Ristovski, 45) iz Srbije u svojim knjigama opisao je uspešne ljude: trgovce, prodavce, menadžere i lidere, ljude od uticaja.

 

drgilbert

 

Stavljamo Vam na uvid opise koje su dali u svojim knjiga, radi snalaženja u životu i radu, te prilagođavanja radi postizanje uspeha u životu:

 

Sangvinik (P)

Volja-snaga/telo

Melanholik (a)

Sumnjičavost, oprez

Razumum

Kolerik (E)

Duša-emocije

Flegmatik (i)

Duh/Srce

 

 

(7) (4) (7) (5)

 

Posvećenost Analiza Ciljevi (ambicija) Komunikativnost
Kompetentnost (stručnost) Samokontrola Entuzijazam Slušanje
Efikasnost Samodisciplina Šarm Empatičnost
Koncentracija (fokus) Samoobuzdavanje Vedrina Taktičnost
Strpljivost Kreativnost Iskrenost
Odgovornost Inicijativa
Upornost Samopouzdanje

 

 

dr Adižesov opis ličnosti

PaEi Osnivač (lider)

P a E i

 

 1. Ispunjava prvenstveno uloge proizvođača (P) i preduzetnika (E).
 2. On je samopokretač orijentisan na zadatak.
 3. Kreativan (E) je i spreman da preuzme rizik (E).
 4. Obično je vrlo otvoren.
 5. Pali sopstvene vatre koje održava, a njegove su ideje (E)
 6. Brine o upravljanju (A) i integraciji (I) ljudi, ali ne uspostavlja sisteme (A) upravljanja niti jasno prenosi vrednosti koje želi da ostvari.
 7. Organizacioni (A) improvizator (E).
 8. Smatra da svi treba da ga vole i dele njegove vrednosti i stavove.
 9. Ako se podređeni ne uklapaju u njegovu viziju (E) i zahteve on ih uklanja ili sami odlaze.

 

 

Opis čoveka od uticaja po D. R. GILBERTu

PaEi (Osnivač-lider)

 

 

 1. Uporno je posvećen (P).
 2. Samodisciplinovan je (A).
 3. Kontroliše sebe i svoje emocije (A).
 4. Preuzima inicijativu (E).
 5. Efikasan je slušalac (I).
 6. “Čuje” – putem čula sluha (IP).
 7. “Sluša” – interpretira i razume (IE).

 

Slobodan Ivošević (63) Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>