Preduzetništvo u 16 koraka (ideja 1 – razvoj – ideja…N)

Put od kreiranja neke ideje do konačnog ostvarenja uspešnog biznisa je dug i naporan, ispunjen nedoumicama, izazovima i zamkama. To je svojevrstan ponavljajući proces, utemeljen na sistemu „pokušaja i grešaka – vraćanja na prethodni korak“, odnosno uočavanja postojećih neusklađenosti i načina za njihovo prevazilaženje.

Algoritam

 

Sve korake kroz koje prolazi budući preduzetnik od momenta donošenja odluke da uđe u biznis  pa do njene  (uspešne) realizacije, možemo predstaviti svojevrsnim preduzetničkim algoritmom. Algoritam možemo definisati kao (končan) skup (simbola) koraka i uopšteni postupak za sistemsko (sistematično) rešavanje pojedinačnih zadataka.

 

KORAK

 

 

 1. Donošenje odluke da se pokrene sopstveni biznis.
 2. Definisanje poslovne ideje na temelju sopstvene vizije.
 3. Tržišna provera poslovne ideje.
 4. Provera sopstvenih preduzetničkih sposobnosti, odnosno osobina preduzetnika.
 5. Izrada poslovnog plana kojim preduzetnik vrši (pr)ocenu svih vitalnih aspekata budućeg biznisa.
 6. Na temelju poslovnog plana preduzetnik vrši pridobijanje sledbenika.
 7. Obezbeđenje neophodne finansijske podrške.
 8. Započinjanje start-up aktivnosti.
 9. Opredeljenje za zakonom predviđene organizacione forme preduzeća.
 10. Modeliranje početne organizacione strukture.
 11. Izbor (regrutovanje) saradnika – menadžerskog-tima za vođenje organizacije.
 12. Obezbeđenje neophodnih resursa (faktora proizvodnje) za početak poslovanja.
 13. Inicijalna faza životnog ciklusa preduzetničke organizacije.
 14. Afirmacija preduzetničkog menadžmenta na tržištu.
 15. Vođenje organizacije = dobitak (gubitak).
 16. Strategijsko planiranje rasta i razvoja.

 

Navedene faze predstavljaju logičan redosled aktivnosti, pri čemu je uspešno savladavanje svake uslov za preduzimanje narednog koraka, Vremensko trajanje faza nije moguće generalno utvrditi, jer je ono determinisano individualnim naporima  i različito je od slučaja do slučaja.

 

prof dr Nenad Penezić (50)

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>