Biti bogat!

Danas, na početku novog veka, za razliku od prošlog, opet je legitimno pravo čoveka da želi da bude bogat duhovno i materijalno. Jedino nam ne kažu kako biti bogat i kada krenuti ka bogatstvu. Mi vam nudimo odgovorena ta pitanja, a na osnovu iskustva onih koji su prošli taj put.

vm

Šta pokreće čoveka da pođe u svet?

Taj pokretač može se izraziti u dve reči: čoveka pokreće  s i r o m a š t v o, a privlači ga

b o g a t  s t v o.

 

Svaki čovek može da ima u sebi odluku: „Idem u svet da postanem bogat!

I ta nada je opravdana, ta odluka je na svome mestu.

 

Težnja za bogaćenjem

 

Težnja za bogaćenjem spada u osnovne duševne crte čoveka.

Svaki čovek je u manjoj ili većoj meri potrošač ekonomskih dobara, koja mu služe za održavanje njegova života. Ali ako bi on ostao samo kao potrošač, sa tom svojom gotovanskom prirodom on bi se malo razlikovao od stoke.

Čovek, koji je sebi ponosito dao ime: homo sapiens , t. j. razuman čovek, – čovek za koga se u svetom pismu s pravom tvrdi, da ga je Bog stvorio po obrazu i po podobiju svome, – taj čovek ne sme ostati samo gotovanski potrošač.

Čovek mora biti još i proizvođač, da bi time dao dokaza o svome doprinosu opštoj ljudskoj civilizaciji i kulturi, i tek tim svojim doprinosom stiče on prava da od ostalih ljudi traži i prima za sebe i njihove doprinose, koji su njemu lično potrebni za njegov opstanak i za napredovanje.

Potrebe ljudske veoma su elastične prirode.

Čovek po prirodi svojoj više naginje trošenju, a za to su mu potrebna materijalna sretstva, potrebno mu je da bude u manjoj ili u većoj meri bogat.

 

Početak bogatstva

 

Početak bogatstva je, kad čovek sebi i svojoj porodici osigura stalan krov nad glavom, da se zaštiti od nepogode, – kada sem svoje dnevne hrane ima izvesne rezerve za slučaj bolesti ili nestašice, – kada ima dva para odela radi preobuke za slučaj kiše, ili ako iznenadno nastane druga hitna potreba za presvlačenjem. Kada su te najpreče prirodne potrebe podmirene, onda čoveku nije više dovoljno, što ima „dva hleba na polici”, on želi da ima svoje uredne građanske obroke u hrani triput na dan, želi prostraniji stan i udobniji nameštaj u stanu, neće da ide peške, nabavlja napredne alate, da bi sa manje telesnog napora mogao više proizvoditi , – on na taj način povećava svoje sile, podjarmljuje sebi prirodu i njene snage, koje stavlja u službu svome cilju , da on lično postane što bogatijim.

Kada su podmirene te najpreče potrebe, ona u njemu razvija prohteve višega reda i on gledajući lepe stvari u svojoj okolini, u izlozima prodavnica, kod drugih ljudi, zaželi da ih ima, a ta prirodna želja je takođe poticaj za dalje proizvođačke napore.

 

Čovek je rođen da bude bogat

 

Mogućnosti za bogaćenje vrlo su različite i može se njima svako koristiti.

Naše želje su nam kao duhovne mamuze, koje nas potstiču da ne propuštamo vreme, da iskoristimo priliku i da postepeno ostvarujemo svoju zamisao sa kojom smo pošli u svet, da se obogatimo!

Sredstva za bogaćenje leže u nama samima i okolo nas u prirodi. Naše sposobnosti su prvi i neophodni izvor za bogaćenje. Što smo sposobniji u proizvodnji i što umemo bolje predvideti, u toliko će nas događaji moći manje da iznenade i mi ćemo tim samostalnije upravljati svojim životom, pre ćemo se obogatiti.

Pored svojih sposobnosti, čovek podjarmljuje još u službu svoju i prirodne sile i što u tome više i bolje uspeva, u toliko se pre obogaćuje.

Svet je oko nas kao magazin pun alata, arsenal pun oružja. Valja samo znati kada, gde i kako treba taj arsenal iskoristiti, pa da se tako približiš svome životnome cilju , da se obogatiš.

Bogatstvo, koje si ti svojim trudom i znanjem stekao, možeš slobodno smatrati kao svoj lični uspeh, koji te ispunjava ponosom. To je delo koje svome stvaraocu daje u društvu ljudskom i moralnog ugleda i osećaj sigurnosti.

Ne kaže badava izreka „Bogatog čoveka svugde očekuju i on je svuda kod kuće” i druga poslovica „Ko ima cipele, za toga je cela zemlja kožom presvučena”.

 

Moralna sadržina bogatstva

 

Čovek, koji stvara iz ničega baš se tim i takvim svojim radom ugleda i približava Bogu, koji je takođe iz ničega stvarao. I ta moralna strana duhovno obogaćuje stečenu materiju.

Postepeno stečeno imanje, trudom stečeni kapital, ispunjava stvaraoca svoga unutrašnjim zadovoljstvom i ponosom, što je svojim ličnim produktivnim radom doprineo ljudskoj civilizaciji i kulturi. Bogaćenje, kada se tako shvati, ima i svoju moralnu sadržinu.

 

SPD “Privrednik” i Slobodan Ivošević (63) Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

1 comment to Biti bogat!

  • Velike riječi, velike fraze, a što iza njih stoji? Veza i vezica, ja tebi ti meni. Pita se tko je čiji,a ne tko je dorastao svome radnom mjestu. Nepotizam i protekcija to je upravljanje ljuskim potencijalom na hrvatskim sveučilištima. Ne treba ići dalje od toga pa pogledati tko je čiji sin, nećak, kum Sve je jasno. A oni koji vrijede tražit će svoju sreću tamo gdje se doisa vrednuje rad.

    VA:F [1.9.11_1134]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.11_1134]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>