Odgovorno korišćenje kreditnih kartica

Pre potpisivanja ugovora sa bankom, pažljivo pročitajte ugovor koji vam banka daje. Detaljno razmotrite sve opcije i nađite napovoljniju za vas. Kreditna kartica treba da vam olakša kupovinu i omogući lakšu otplatu.

kreditne

 

Kada koristite kreditnu karticu, Vi zapravo pozajmljujete novac za kupovinu koju ćete obaviti sada, a otplatiti u budućnosti. Naravno postoje osnovna pravila koje morate poštovati prilikom korišćenja kreditne kartice kako biste izbegli neželjene situacije.

 

  1. Uvek proverite Vaš mesečni izvod 

 

Na kraju meseca, dobićete izvod koji prikazuje Vašu kupovinu, odnosno ukupan iznos koji dugujete i minimalni iznos koji morate platiti. Na izvodu proverite da li su sva zaduženja i plaćanja tačno prikazana.

 

  1. Kupuj samo ono što ti je dostupno

 

Kupujte samo one stvari koje možete priuštiti i koje možete otplatiti u razumnom vremenskom roku. Ako znate da nešto sebi ne možete priuštiti, ne kupujte to.
 

  1. Uplati više od minimuma

 

Svaki put kada možete, uplaćujte više od minimalnog iznosa duga. Ovim ćete smanjiti vreme potrebno za otplatu duga po kreditnoj kartici i u isto vreme uštedeti plaćajući manje kamate. Ukoliko platite ukupan iznos duga nećete platiti nikakve kamate. Međutim ako platite samo minimalni iznos, kamata će biti obračunata na preostali iznos duga.

  1. Neotplaćeni dug održavajte malim

 

Kod upotrebe kreditne kartice važno je da svoje obaveze prema istoj izmirite na vreme. Ukoliko nemate uplatu koja pokriva vaše dugovanje i kamatu koju treba da platite, ulazite u nedozvoljen minus koji nikako nije prihvatljiv. Zadužujte se samo onoliko koliko možete otplatiti u datom vremenskom okviru.

 

  1. Redovno plaćajte rate

 

Nemojte preskočiti otplatu ili kasniti sa otplatom, kako ne biste plaćali dodatne naknade i kamate. Ukoliko Vam datum dospevanja obaveza ne odgovara probajte u banci da promenite datum koji Vama više odgovara i koji je u skladu sa Vašim potrebama.

 

  1. Naknade koje plaćate

 

Prilikom izbora kartice važnu ulogu za korisnike igra kamata koju ćete plaćati, kao i trošak izdavanja i održavanja kartice. Upoznajte se sa visinom kamate i ostalim naknadama po Vašoj kreditnoj kartici i pročitajte opšte uslove o korišćenju kartice.

Savet: Prikom potpisivanja ugovora, pažljivo pročitajte svaki član. Ukoliko niste nešto razumeli pitajte bankarskog službenika. Kada Vaš potpis stavite na papir to znači da ste prihvatili sve uslove koja je banka navela u ugovoru.

 

www.kamatica.com

Izabrao Sobodan Ivošević (63) Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>