PAEI uloge za uspeh

 

Postoje četiri uloge koje treba ispuniti ako želimo da budemo sposobni da se nosimo sa izazovima u životu – danas i uvek.

 

Image result for paei style

 

Koristimo akronim (= skraćenicu) PAEI za četiri esencijalne (= osnovne) uloge u životu – vezama, porodici, poslu.

Bilo koja permutacija kombinovane izvedbe PAEI uloge daje stil.

 

 • (P)roizvoditi rezultate,
 • Kontrolis(A)ti procese i ljude,
 • Pr(E)duzimati inicijativu,
 • (I)ntegrisati, ujedinjavati ljude.

 

Zanimljivo je da ljudi teže da, od četiri PAEI uloge, preferiraju jednu dominantnu ulogu (nekada dve).

 

Proizvođačka uloga  -rezultat

 

Ljudi sa ličnim stilom koji imaju dominantnu, preovlađujuću (P) ulogu ispoljavaju sledeće osobine:

 

 1. Praktičnost,
 2. Sprovođenje zadataka,
 3. Efikasnost (ono što se pokuša, mora da se ostvari),
 4. Marljivost
 5. Produktivnost,
 6. Orijentisanost na akciju (ne vole previše razmatranja i analiziranja),
 7. Nestrpljivost,
 8. Pristup „Prvo gađaj, pa posle nišani“,
 9. Idu punom brzinom,
 10. Žele sve sami da urade.

 

Administracija – upravljanje

 

Ljudi sa dominantnom (A) ulogom u ličnom stilu ispoljavaju sledeće osobine:

 

 1. Obraćaju pažnju na detalje,
 2. Metodični su i organizovani,
 3. Poštuju pravila, principe i uputstva,
 4. Dobri su u predviđanju mogućih opasnosti i problema,
 5. Razmišljaju linearno (= pravolinijski), na logičan način, Privlače ih proračuni i cifre,
 6. Tradicionalni su,
 7. Konzervativni, žele da kontrološu,
 8. Drže se reda, pravila i procedura po svaku cenu,
 9. Preterano analiziraju,
 10. Spori su i suviše orijentisani na rutinu (= uobičajene postupke i načine),
 11. Suviše su ozbiljni.

 

Preduzetnička uloga

 

Ljudi sa preovlađujućom ulogom (E) u lišnom stilu ispoljavaju sledeće osobine:

 

 1. Vizionari su, orijentisani na mogućnosti, prilike,
 2. Aktivni su,
 3. Kreativni su, „proizvode“ ideje,
 4. Razmišljaju „globalno“, nerviraju ih detalji,
 5. Entuzijasti su i podstiču druge,
 6. Harizmatični su,
 7. Započinju puno toga,
 8. Slabo su disciplinovani,
 9. Haotični rasporedi.

 

Integrator – ujedinitelj i zajedničar

 

Ljudi kod kojih je (I) uloga preovlađujuća u ličnom stilu ispoljavaju sledeće:

 

 1. Dobri su slušaoci,
 2. (Sa)osećajni su,
 3. Veruju u fleksibilan (= savitljiv i prilagodljiv) pristup,
 4. Uravnoteženi su,
 5. Izbegavaju sukobe,
 6. Neodlučni su i oklevaju, ne zauzimaju stav ni po jednom pitanju.

 

dr Isak Adižes (79), prof. menadžmenta i preduzetnik

Izabrao i prilagodio Slobodan Ivošević (61), Stariji Mentor

 

p.s. Koji je Vaš PAEI stil?

Proverite i samoprocenite se na: www.virtuelnimentor.com

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>