Srce ili razum?

 

Jedan naš posetilac/posetiteljka do našeg bloga je stigao/stigla pitajući se: razum ili srce?

Evo našeg promišljanja na tu istu temu.

 

Image result for transcendence spirit

 

Srce (transcedentalno JA)

 

Svako treba da razmotri

kojim putem ga srce vuče

i da se onda svom snagom

opredeli za njega.

 

Jevrejska mudrost

 

Pojam srca najmističniji je pojam koji postoji u jezicima i rečnicima mnogih naroda sveta. Taj pojam je više religiozni nego profani, svakodnevni.

Duhovnik dr Justin Popović rekao je: „Srce sadrži u sebi i dušu, i um, i volju, otuda je termin srce sinonim sa terminom duša i um.

Miroslav Antić, pesnička duša, se pita: Čime srce kuca? U konačnici, odgovor na to pitanje može biti: srce kuca čovekom, jer, sav je čovek srce.

Možda je u traganju za celovitim odgovorom krajnji domet onaj koji je dao jugoslovenski političar „sa krstom“ Dimitrije V. Ljotić, a glasi: Srce je mesto gde se čovek sastaje sa Bogomnjegova je svojina mudrostNaravno, takva konstatacija se može nekome učiniti prejakom, ali, svakako, može biti inspirativna za dublje lično promišljanje onih ljudi koji se u životu ne zadovaljavju samo površinom, nego traže dublje odgovore i spoznaje.

 

Razum (ego-niže JA)

 

Razum je taj koji pita, sumnja.

Razum nam je od Boga dat

da bismo pravilno razlikovali

dobro i zlo  i tako nepomućeno sudili.

dr Vladeta Jerotić, neuropsihijatar,

pastirski psiholog

 

Razum je pad i veličina čoveka, rekao je francuski filosof  i matematičar Blez Paskal. Narodna reč za razuminteligenciju je pamet.

Pametan je onaj koji mislirazume i zna. A izvor toga svega je čovekov um.

Čovekov um piše Džeku Trot, američki ekspert za marketing, je polje u kom se vodi bitka za pozicioniranje (= smeštanje) onoga čime se postiže željeni uticaj na čoveka.

Um svakog čoveka, svake ličnosti poseduje 5 karakteristika, kaže on dalje.

Čovekov um je:

 

  1. ograničen,
  2. mrzi zbrku,
  3. nesiguran je,
  4. teško se menja i
  5. gubi fokus (= pažnju).

 

Slobodan Ivošević (60), Stariji Mentor

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>